ไทยพบนักศึกษามีภาวะ "เครียด-ซึมเศร้า" 30%

สังคม
27 มี.ค. 67
10:37
1,830
Logo Thai PBS
ไทยพบนักศึกษามีภาวะ "เครียด-ซึมเศร้า" 30%
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมสุขภาพจิต สำรวจตัวเลขปี 2565 พบนักศึกษาไทย "เครียด-ซึมเศร้า" พุ่ง 30% จำนวนนี้เคยคิดฆ่าตัวตาย 4% ขณะที่ตัวเลขระดับโลกน่าห่วง 1 ใน 4ประชากรโลกป่วยจิตเวช 450 ล้านคน

วันนี้ (27 มี.ค.2567) นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีประชากร 10 ล้านคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในจำนวนนี้มี 3 ล้านคน ได้รับการรักษาในระบบสาธารณสุข แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่ตกหล่น และไม่เข้าถึงการรักษา

จากข้อมูล Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิต พบสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยทุกช่วงอายุ ระหว่างปี 2563-2567 มีความเครียดสูง 8.04% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 9.47% และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 5.39%

เฉพาะเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเครียดสูง 24.83% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 29.51% และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 20.35% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าวัยทั่วไป

โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียด ความเหนื่อยล้า การโดนล่วงละเมิดทางเพศบนออนไลน์ ขณะที่จิตแพทย์เด็กมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

กางตัวเลขนักศึกษาเครียดพุ่ง 30%

ด้าน ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (TUN-HPN) ประจำปี 2565 รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไทยมีนักศึกษา 1.7 ล้านคน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

จากผลสำรวจประเด็นสุขภาพจิตของนักศึกษา 9,050 คน ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ปี 2565 พบนักศึกษามีความเครียดบ่อยครั้งถึงตลอดเวลา 40% มีความรู้สึกเศร้า 30% เคยทำร้ายตัวเอง 12% เคยคิดฆ่าตัวตาย 4% และถูกวินิจฉัยว่ามีอาการจิตเวช 4.3%

โดยระหว่างปี 2560-2564 มีนักศึกษาฆ่าตัวตายมากถึง 14 คน พบมากที่สุดในปี 2564 ถึง 7 คน คิดเป็น 50% ของจำนวนนักศึกษาฆ่าตัวตายทั้งหมด และคาดว่ายังมีตัวเลขที่ไม่ถูกเปิดเผย

ขณะนี้ เครือข่าย TUN-HPN มีแนวทางมีแนวทางดูแล และระบบช่วยเหลือนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข 4 ด้าน เพื่อป้องกันและการส่งเสริมปัญหาสุขภาพจิต ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา พร้อมส่งต่อให้หน่วยงานเครือข่าย

รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งไร้รอยต่อ สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานช่วยเหลือนิสิต มีการประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช มีประชากรโลกมีปัญหาจิต เวชมากถึง 1 ใน 4 หรือ 450 ล้านคน ส่งผลกระทบต่อความสามารถการใช้ชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆ

"บิ๊กต่อ" เตรียมเอาผิด "ทนายตั้ม" ถูกโยงปมส่วยวงการสีกากี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง