อย่าลืม! 9 เม.ย.ยื่น "ชำระภาษีเงินได้ปี 66" แบบออนไลน์ วันสุดท้าย

สังคม
9 เม.ย. 67
09:20
12,459
Logo Thai PBS
อย่าลืม! 9 เม.ย.ยื่น "ชำระภาษีเงินได้ปี 66" แบบออนไลน์ วันสุดท้าย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ใกล้หมดเวลา! ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2566 ภายใน 9 เม.ย.2567 ผ่านระบบ e-Filing เท่านั้น และสามารถชำระภาษีออนไลน์ได้จนถึง 22.00 น.

วันนี้ (9 เม.ย.2567) วันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2566 ซึ่งกรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบ ได้ 2 ช่องทาง คือ การยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้สิ้นสุดการยื่นเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2567 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบและยังไม่ได้ยื่น ยังสามารถยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ที่เว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th ได้อีกช่องทางหนึ่ง จนถึงวันนี้ โดยสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางจ่ายภาษีออนไลน์

สำหรับวิธีการชำระภาษีนั้น แต่ละช่องทางกำหนดเวลาต่างกัน 

1.ชำระผ่าน E-payment
เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น. ยกเว้น
- ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดให้บริการ 06.00 - 15.30 น.
- ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เปิดให้บริการ 09.00 - 17.00 น.
- ธนาคารดอยซ์แบงก์ เปิดให้บริการ 06.00 - 17.00 น.
- ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ 06.00 - 21.30 น.

2.ชำระผ่าน Internet Credit Card
- ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.
- ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ 06.00 - 20.30 น.
- ธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดให้บริการ 06.00 - 20.00 น.
- ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการ 06.00 - 20.30 น.

3.ชำระผ่าน ATM on Internet
- เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.

4.ชำระผ่าน บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
- เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.

5.ชำระผ่าน Mobile Banking
เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.

6.ชำระผ่าน ATM
- เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.

7. ชำระผ่าน Internet Banking
- เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.

8. ชำระผ่าน QR Code
- เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.

9. Counter ของหน่วยรับชำระภาษี (Bank และ Non Bank)
- ตามช่วงเวลาของแต่ละหน่วยรับชำระภาษี

วิธีการผ่อนจ่ายภาษี 

สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี 2566 และต้องชำระภาษีเพิ่ม จำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้

  • งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
  • งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1
  • งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สรรพากรแจงคืนภาษีช้า "ติดคอขวด-พบทุจริต"

ขาช็อปฟัง! Easy e-Receipt ลดภาษี 5 หมื่นเริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ.67

ดีเดย์ 23 ก.พ. สรรพสามิตลดอัตราภาษีไวน์-สุราแช่-สถานบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง