รู้ยัง! เงินสมทบประกันสังคม "ลดหย่อนภาษี" ได้

ไลฟ์สไตล์
24 ก.พ. 67
14:56
5,504
Logo Thai PBS
รู้ยัง! เงินสมทบประกันสังคม "ลดหย่อนภาษี" ได้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นอกจากสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร เงินชราภาพยามเกษียณ หรือชดเชยช่วงว่างงานแล้ว เงินประกันสังคมยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายตามจริงได้อีกด้วย

อ่าน : เช็ก 5 กลุ่ม วัยทำงานใช้ลดหย่อนภาษี ปี 2566

อ่าน : รายได้ขนาดไหน ต้องจ่ายภาษีให้รัฐ

กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางเอกสาร ตั้งวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เม.ย.2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 • สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือขอคัดสำเนาการส่งเงินสมทบ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 • เอกสารที่ใช้คือ บัตรประชาชน ตัวจริง
  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ที่ทำงานในบริษัท

  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ที่ทำงานในบริษัท

  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ที่ทำงานในบริษัท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท
 • สามารถขอหนังสือรับรองการส่งเงินสมทบ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
 • เอกสารที่ใช้คือ บัตรประชาชน ตัวจริง
  ภาพประกอบข่าว : บัตรประชาชน

  ภาพประกอบข่าว : บัตรประชาชน

  ภาพประกอบข่าว : บัตรประชาชน

ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท
 • สามารถขอหนังสือรับรองการส่งเงินสมทบ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 • เอกสารที่ใช้คือ บัตรประชาชน ตัวจริง
  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 หรือ ม.40 ที่ทำงานอิสระ

  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 หรือ ม.40 ที่ทำงานอิสระ

  ภาพประกอบข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 หรือ ม.40 ที่ทำงานอิสระ

กำหนดการยื่นภาษี 2567 ยื่นได้ 2 ช่องทาง

 1. ยื่นภาษีเอกสาร ยื่นได้ถึง 31 มี.ค.2567
 2. ยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นได้ถึง 9 เม.ย.2567

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆ เดือน นอกจากผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์เมื่อว่างงาน สิทธิประโยชน์ในยามเกษียณ ก็ยังสามารถได้รับสิทธินำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่ม : 

อย่าลืม! ผู้ประกันตน ม.33 "ว่างงาน - ตกงาน" ลงทะเบียนรับเงินชดเชย

เคล็ดวิธีรับมือ เมื่อมนุษย์เงินเดือน "ถูกเลิกจ้าง-ตกงาน" กะทันหัน

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! เช็กสิทธิ "ลาหยุด ลาป่วย ลากิจ" ตามกฎหมายแรงงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง