"พริษฐ์" ทวง กกต.เร่งออกเกณฑ์ระเบียบสมัคร-ประกาศเลือก สว.

การเมือง
17 เม.ย. 67
19:41
292
Logo Thai PBS
"พริษฐ์" ทวง กกต.เร่งออกเกณฑ์ระเบียบสมัคร-ประกาศเลือก สว.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"สส.พริษฐ์" ทวงถาม กกต. ความชัดเจนระเบียบ-ประกาศเลือก สว. อ้างชุดปัจจุบันจะครบวาระเหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือน มีเหตุสงสัยหลายประเด็น หวั่นช้าส่งผล 250 สว.ชุดปัจจุบันรักษาการยาว-อำนาจเทียบเท่า สว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (17 เม.ย.2567) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โพสต์ทวงถาม กกต.ถึงความคืบหน้าในการจัดทำระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการเลือก สว.

ยกเหตุชุดปัจจุบันจะครบวาระอีกไม่ถึง 1 เดือนแล้ว และต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกอย่างเป็นทางการ หลังตัวแทนสำนักงาน กกต.แจง กรรมาธิการว่าระเบียบและประกาศดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ก่อนเทศกาลสงกรานต์

โดยเฉพาะยังมีข้อสงสัยเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 20 กลุ่มอาชีพ เช่น นิยามโดยละเอียดของแต่ละกลุ่มอาชีพที่ผู้สมัคร สว. ต้องเลือกในการสมัครรับคัดเลือก กับเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัคร เช่น ผู้สมัครแนะนำตัว รณรงค์อย่างไรได้บ้าง ?

ผู้สมัครประกาศจุดยืนหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น จุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถแนะนำตัว รณรงค์ให้ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนอย่างไรได้บ้าง ?

โดยนายพริษฐ์ระบุหวังว่า กกต. เร่งหาข้อสรุปและเผยแพร่ ระเบียบ/ประกาศ โดย "เร็ว" ที่สุด รวมถึงออกแบบกฎเกณฑ์และกติกาใน ระเบียบ/ประกาศ ให้ "เปิดกว้าง" ที่สุด เพื่อให้

  • ผู้สมัครแต่ละคนได้แนะนำตนเองได้อย่างครอบคลุมที่สุด
  • ผู้สมัคร ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิเลือก สว. เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครคนอื่นได้อย่างรอบด้านที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณา
  • ประชาชน (แม้ไม่มีสิทธิเลือก สว. โดยตรง) มีส่วนร่วมในกระบวนการได้อย่างกว้างขวางที่สุด

ยิ่งกติกาดังกล่าวออกมา "ช้า" เท่าไหร่ และออกมาในลักษณะที่สร้าง "ข้อจำกัด" มากเท่าไหร่ ความไม่ชัดเจนที่ตามมา ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้กระบวนการที่มีความซับซ้อนอย่างมากอยู่แล้ว มีปัญหาในเชิงปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจกระทบต่อความเที่ยงตรงและเป็นธรรมของกระบวนการทั้งหมด

นายพริษฐ์ยังมีข้อกังวลอีกหนึ่งข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ หากกระบวนการคัดเลือก สว. มีปัญหาและนำไปสู่ข้อร้องเรียนจำนวนมาก จนทำให้ กกต. ไม่พร้อมจะยืนยันว่าการคัดเลือกดังกล่าว กกต. มีช่องในการที่จะยังไม่ประกาศผลการคัดเลือก สว. ชุดใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ข้อ 154

จะทำให้ สว. 250 คน ชุดปัจจุบัน รักษาการต่อไปโดยไม่มีกำหนด

โดยแม้จะไม่มีอำนาจตามบทเฉพาะกาลแล้ว แต่ก็จะมีอำนาจเทียบเท่ากับ สว. ชุดใหม่ที่กำลังถูกคัดเลือก เช่น อำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อำนาจรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

อ่านข่าวอื่น :

ข่าวที่เกี่ยวข้อง