ศาล รธน. ขยาย 15 วัน ให้ "ก้าวไกล" ชี้แจงคดียุบพรรคครบกำหนด 3 พ.ค.

การเมือง
17 เม.ย. 67
14:43
1,364
Logo Thai PBS
ศาล รธน. ขยาย 15 วัน ให้ "ก้าวไกล" ชี้แจงคดียุบพรรคครบกำหนด 3 พ.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญอนุมัติขยายเวลาให้พรรคก้าวไกล ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดียุบพรรค 15 วัน หลังพรรคยื่นขยายไป 30 วัน โดยครบกำหนดวันที่ 3 พ.ค.2567

วันนี้ (17 เม.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวถึงผลการประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกล จากเหตุมีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) 

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน โดยคำขอของพรรคก้าวไกล ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดคำยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 3 พ.ค.2567 นับแต่วันวันที่ 18 เม.ย.2567

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง 

อ่านข่าว : ศาล รธน.รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

"ชัยธวัช" พร้อมสู้คดียุบพรรคก้าวไกล ปัดตอบพรรคสำรอง

มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ "ก้าวไกล" ปมแก้ ม.112

ข่าวที่เกี่ยวข้อง