มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ "ก้าวไกล" ปมแก้ ม.112

การเมือง
12 มี.ค. 67
14:29
5,154
Logo Thai PBS
มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ "ก้าวไกล" ปมแก้ ม.112
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.มีมติเอกฉันท์ 6 เสียง ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกล กรณีแก้ประมวลกฎหมายอาญา ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองฯ ให้เลขา กกต.ยื่นคำร้อง

วันนี้ (12 มี.ค.2567) กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกล โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ม.92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 93 วรรคสอง ซึ่ง สำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครอง อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ่านข่าว : อ่านฉบับเต็ม ศาลรัฐธรรมนูญชี้ "ก้าวไกล" หาเสียงแก้ ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

โดยอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2567 ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกระทำของพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ม.112 โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง

อ่านข่าว : “ก้าวไกล” โดนคดีล้มล้างการปกครอง การเมืองสู่โหมดเข้มข้น-เลือกขั้ว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต.

อ่านข่าวอื่น ๆ 

ก้าวไกลลบนโยบายแก้ ม.112 ออกจากเว็บพรรค - "ชัยธวัช" รอสู้ปมจริยธรรม 

"ธีรยุทธ-สนธิญา" ยื่น ป.ป.ช.เอาผิด 44 สส.ก้าวไกล ลงชื่่อแก้ ม.112

เปิดชื่อ 44 สส.พรรคก้าวไกล ลงชื่อเสนอแก้ มาตรา 112

ข่าวที่เกี่ยวข้อง