“วราวุธ” ชูนโยบาย "ฝ่าวิกฤตประชากร" ปลดล็อกกับดัก-วอนคนรุ่นใหม่สร้างโลกให้น่าอยู่

สังคม
15 พ.ค. 67
19:18
225
Logo Thai PBS
“วราวุธ” ชูนโยบาย "ฝ่าวิกฤตประชากร" ปลดล็อกกับดัก-วอนคนรุ่นใหม่สร้างโลกให้น่าอยู่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
“วราวุธ” ปาฐกถา ชูนโยบายฝ่าวิกฤตประชากร-ปลดล็อกกับดัก วอนคนรุ่นใหม่สร้างโลกให้น่าอยู่

วันนี้ (15 พ.ค.2567) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีเสวนาเปิดตัวรายงาน “ปลดล็อกกับดัก: ความร่วมมือในมุมมองใหม่ในโลกที่แบ่งขั้ว” รายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2566-2567 ฉบับล่าสุด ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมี นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วม

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้เราได้มาทบทวนกันว่า ทำอย่างไรจึงจะอยู่กับโลกที่ดีขึ้น และได้รับรู้เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเราได้มองหาหนทางที่จะเป็นไปได้ที่จะลงมือกัน ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกนับเป็นอีก Chapter หนึ่งของการพัฒนา UNDP ซึ่งมีการหารือกัน ตั้งแต่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

อ่านข่าว : จับกระแสการเมือง 15 พ.ค.2567 "บุ้ง ทะลุวัง" สะเทือนเพื่อไทย ขยับแก้ ม.112 ปล่อยตัวนักโทษคดีการเมือง

ตนได้พูดคุยกับผู้แทนประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่ร่วมแชร์มุมมองต่าง ๆ ว่าจะมีวิถีในการเดินหน้าอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นการประชุม ครั้งที่ 30 ที่เราจะได้ร่วมพูดคุยถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

เราจะมีวิธีการพัฒนาอย่างไร จึงจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น เพราะว่า วันนี้เราอยู่ในโลกที่มีประชากรศาสตร์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น และเสียชีวิตน้อยลง และได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่า จะเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2050 จึงจะเป็นวิกฤติประชากรโลก

การที่มีประชากรล้น การย้ายถิ่นฐาน มีการเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความท้าทายหลายอย่างที่เราจะต้องมอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เราต้องมองถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เราต้องใช้

นายวราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องประชากรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และสังคมเราได้เริ่มเข้าสู่ในสังคมสูงวัย ซึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ประชากรในวัยแรงงานจะลดน้อยลง มีคนเกิดน้อยลง

สังคมไทยตอนนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูดัชนีการพัฒนาของมนุษย์ มีประมาณร้อยละ 0.03 ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีดัชนีที่สูงขึ้นจาก 93 ประเทศที่ได้สำรวจ มีจำนวนประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

แต่ถ้าเราดูจะพบว่า มีจำนวนเพศหญิง เข้าถึงการศึกษาน้อยกว่าเพศชาย การแบ่งแยกความไม่เท่าเทียมของโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นจะต้องพัฒนา โดยกระทรวง พม. ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร” เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา

และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานของภาครัฐ NGOs กลุ่มเปราะบาง รวมถึงองค์กรต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยให้ข้อเสนอแนะ

นายวราวุธ กล่าวว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์ของประเทศ เราต้องมองในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยกระทรวง พม. ได้จัด 5 นโยบายสำคัญ ที่เรียกว่า 5 × 5 ฝ่าวิกฤตประชากร ได้แก่

นโยบายที่หนึ่ง การพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพ (Reskill/Upskill) เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้

นโยบายที่สอง การดูแลเรื่องของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้เข้มแข็ง
นโยบายที่สาม การให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงศักยภาพการทำงานมากขึ้นและต่อเนื่อง
นโยบายที่สี่ การสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการตามศักยภาพและเพิ่มการจ้างงานคนพิการในทุกภาคส่วน และนโยบายที่ห้า เรื่องระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

สำหรับคนรุ่นต่อไป นโยบาย 5 × 5 ฝ่าวิกฤติประชากร ทางคณะรัฐมนตรี ได้มองเห็นและพูดคุยกันใน ครม. ว่านโยบาย 5 × 5 มีความสำคัญอย่างมาก และจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้วิกฤติประชากรไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่รวมถึงระดับนานาชาติ

ในฐานะที่ตนเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนเชื่อว่าการแก้ปัญหาวิกฤติประชากรประสบความสำเร็จ ถ้าเราได้ลองดูในเรื่องดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เรื่องรายได้ต่อหัวของประชากร ตนเชื่อว่าการพัฒนามนุษย์ ก็คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์และพัฒนาว่า จะอยู่กันอย่างไร รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้คนรุ่นนี้ไปเอาเปรียบกับรุ่นต่อไปหรือคนรุ่นใด

อ่านข่าว : “ค่าครองชีพพุ่ง-การเมืองวุ่นวาย” ฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภควูบต่อเนื่อง

นายวราวุธ กล่าวว่า เราจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับมุมมองปรับองคาพยพทั้งหลายในด้านความคิดและความรู้ และอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่า ธรรมชาติไม่ต้องการเรา แต่เรายังต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ

ดังนั้นเราจะไม่มีสุขภาพที่ดีได้ ถ้าโลกของเราไม่มีสุขภาพที่ดี มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลก แต่ว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างโลก ให้มีความแข็งแรงขึ้น เพื่อความยั่งยืน และเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงต่อไปไม่ได้ เราจะต้องร่วมมือกันช่วยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหน

ดังนั้นความท้าทายคือการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนลูกหลาน เราต้องคิดทบทวนกันใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น เพื่อร่วมมือกันสร้างโลกนี้ให้ยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้นในคนรุ่นต่อไป ซึ่งไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราร่วมมือกันฝ่าทางตัน ปลดล็อคกับดักไปด้วยกัน

อ่านข่าว : สะท้อนมุมมอง "ภัยใกล้ตัวเด็ก" กรณีการลักพาตัวจากคนแปลกหน้า

ทนายเผยชันสูตร "บุ้ง ทะลุวัง" ส่งเนื้อเยื่อตรวจแล็บ คาดผลออกพรุ่งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง