ข่าวดี! ทุกอัตราพิทักษ์ป่าปรับเงินจาก 9.5 พัน เป็น 1.1 หมื่นบาท

สิ่งแวดล้อม
20 พ.ค. 67
15:29
791
Logo Thai PBS
ข่าวดี! ทุกอัตราพิทักษ์ป่าปรับเงินจาก 9.5 พัน เป็น 1.1 หมื่นบาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ลูกจ้างพิทักษ์ป่าเฮ เดือน ต.ค.นี้ เงินเดือนขยับพร้อมกันทั่วประเทศ จาก 9,500 บาทเป็น 11,000 บาท ทั้ง 13,419 อัตรา "บิ๊กป๊อด" ชี้เห็นใจทำงานเหน็ดเหนื่อยสร้างขวัญกำลังใจ

วันนี้ (20 พ.ค.2567) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ตามที่กรมอุทยานฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง ในการขอปรับขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานฯ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า จำนวน 13,419 อัตรา จากอัตรา 9,000 บาท เป็น 11,000 บาทต่อเดือน ในช่วงปลายปี 2566

ในปี 2567 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่แบบขั้นบันได และส่วนหนึ่งกรมอุทยานฯได้มีการปรับแผนงบประมาณเพื่อขึ้นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่แบบขั้นบันไดด้วย

ขยับพร้อมกัน ต.ค.นี้ทุกอัตรา

โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 9,500 บาทต่อเดือน เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุงาน 5-15 ปี ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุงานมากกว่า 15 ปี ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 11,000 บาทต่อเดือน ไปพลางก่อน

ล่าสุดสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับขึ้นเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานฯ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ทุกอัตราพร้อมกันทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างดียิ่ง ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นอกเหนือจากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแล้ว ที่ผ่านมากรมอุทยานฯ ได้มีการเพิ่มสวัสดิภาพ สวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยการอนุมัติเงินอุทยานแห่งชาติ และเงินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถนำเงินในส่วนนี้มาใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไปแล้วเป็นจำนวนมาก

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องจากภารกิจในการลาดตระเวนคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่า เป็นภารกิจที่ยากลำบากอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออันตราย

ภารกิจในเชิงรุกคือการฟื้นฟูและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาบริหารจัดการ จะทำให้การทำงานในเชิงป้องปราม และการอนุรักษ์ทำได้ง่ายขึ้น จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราทำงานได้ด้วยความถูกต้อง ลดข้อขัดแย้งไม่สบายใจในการทำงานมากขึ้น

อ่านข่าว : การันตีข้าว 10 ปีโภชนาการยังครบ ไร้อะฟลาท็อกซิน

ดันทุรังไปต่อ “ข้าว 10 ปี” ไม่พ้นฟอกขาวรับ “ยิ่งลักษณ์” กลับ

ป่วยโควิด 1,882 ตาย 16 ศูนย์จีโนมฯชี้หน้ากากอนามัย-วัคซีนป้องโอมิครอนกลายพันธุ์ไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง