"วิษณุ เครืองาม" กุนซือกฎหมายคู่ใจหลายรัฐบาล

การเมือง
28 พ.ค. 67
19:02
1,526
Logo Thai PBS
"วิษณุ เครืองาม" กุนซือกฎหมายคู่ใจหลายรัฐบาล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"วิษณุ เครืองาม" เตรียมคัมแบ็กทำเนียบ หลัง "เศรษฐา" เซ็นตั้ง นั่งเป็น "ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เสริมความแข็งแกร่งด้านกฎหมายรัฐบาล

หลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยอมรับเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามรายงาน นายเศรษฐา ได้เข้าพบ นายวิษณุ ที่บ้านพักตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อขอคำแนะนำในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีที่ 40 สว.ยื่นถอดถอนต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

หลังศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้นตายให้ทำคำชี้แจงตามข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 7 มิ.ย.2567 นี้ 

กระทั่งมีความชัดเจนหลังนายกฯ เศรษฐา ยอมรับถึงการแต่งตั้ง นายวิษณุ อดีตรองนายกฯ นั่งเก้าอี้ "ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง "การร่างคำสั่ง" 

อ่านข่าว : "วิษณุ" ขอวางมือการเมือง รักษาสุขภาพ-เลี้ยงหลาน

สำหรับ นายวิษณุ เครืองาม เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2494 (ปัจจุบัน 2567 อายุ 73 ปี) เป็นนักกฎหมายและนักการเมือง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายชุดและในหลายหน่วยงาน

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นายวิษณุเริ่มรับราชการในปีนั้นด้วยการเป็นอาจารย์กฎหมาย กระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2529

การศึกษา  

 • ในปี 2515 : จบปริญญาตรี (น.บ.เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2516 : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • 2517 : ปริญญาโท (LL.M.) University of California, Berkeley
 • 2519 : ปริญญาเอก (J.S.D.) University of California, Berkeley
 • 2539-2540 : ประกาศนียบัตรวิชาป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • 2544 : ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 : วุฒิบัตรหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 • 2553 : วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(รุ่นที่ 9)  
 • 2556 : ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 2556 : ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การทำงาน

สำหรับงานการเมือง นายวิษณุเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา (2535-2539) เคยรักษาการในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ.2535 สมัยรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร และได้เข้าร่วมงานการเมืองอีกครั้งในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ.2545

 • 2515 : อาจารย์ตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2529 : ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2534 : โอนไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2536 : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2545 : รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 1) ทำเนียบรัฐบาล
 • 2548 : รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2) ทำเนียบรัฐบาล
 • 2549 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
 • 2550 : ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 : ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา
 • 2557 2562 :รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 3) ทำเนียบรัฐบาล
 • 2562 : รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 4) ทำเนียบรัฐบาล

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ และศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม จากราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.2535)
 • รางวัลผู้บริหารพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ จากสมาคมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2540)
 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2541)
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544)
 • รางวัลบุษบกทองคำผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2547
 • ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์ (พ.ศ.2555)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2536
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ.2535
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ.2545
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2547

สำหรับนายวิษณุ เครืองาม ผู้เป็นเจ้าของฉายา "เนติบริกร" โดยได้รับสมญานามดังกล่าวจากสื่อมวลชนประจำทำเนียบ เมื่อปี 2548 ผู้ผ่านการทำงานร่วมกับหลายรัฐบาล รวมถึงหลายนายกรัฐมนตรี

คำอธิบายฉายาในเวลานั้นคือ นายวิษณุ ได้รับฉายาเนติบริกร เนื่องจากเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลทุกสมัย ในตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีส่วนในการอธิบายชี้ช่องเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการออกกฎหมาย มีความสามารถในการพลิกแพลงการใช้กฎหมายที่รัฐบาลมีความชอบธรรมและได้เปรียบฝ่ายที่เห็นต่างเสมอ

นอกเหนือจากฉายา "เนติบริกร" แล้ว นายวิษณุ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาล อีก 3 ฉายา 

ในปี 2562 ได้ฉายา "ศรีธนญชัยรอดช่อง"

"ความเป็นกูรูด้านกฎหมายของรัฐบาล สามารถช่วยรัฐบาลรอดพ้นปากเหวได้ทุกครั้ง เปิดทางตันด้วยช่องว่างทางกฎหมายที่แม้แต่แว่นขยายก็ยังมองไม่เห็น"

ในปี 2563 ได้ฉายา "ไฮเตอร์ เซอร์วิส"

"เป็นการยกคุณสมบัติเด่นของวิษณุที่สามารถหาทางออกให้กับปัญหาหนักอกของคนในรัฐบาล โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ และมักถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐบาล เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ซักฟอกขาวยี่ห้อดัง ที่สามารถล้างคราบสกปรกให้ขาวสะอาดหมดจดได้ แต่อาจทำให้เนื้อผ้าเสียหาย ขาดความสวยงาม คล้ายกับชื่อเสียงของรัฐบาลที่สึกกร่อนตามไปด้วย"

ในปี 2565 ได้ฉายา "เครื่องจักรซักล้าง"

"ความเอกอุด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ในตำนาน ถูกใช้สนองตอบความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทาง ทั้งพรรคหลักพรรคร่วม ไม่มีเลือกปฏิบัติ ช่วยยกภูเขาออกจากอก ลดปัญหาหนักใจ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกล คอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้น เรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรคนนี้ อย่าหวังว่าจะมีใครโต้แย้งได้ เช่น ปม 8 ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่เรื่องเหมืองทองอัครา"

ในปี 2566 เมื่อสิ้นสุดยุครัฐบาล "ลุงตู่" เข้าสู่ยุค "รัฐบาลเศรษฐา" นายวิษณุ ประกาศขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน อำลาทำเนียบรัฐบาล สถานที่อันคุ้นเคยมาค่อนชีวิต หลังการเลือกตั้งใหญ่เสร็จในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

ในครั้งนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า จะอยู่บ้านพักผ่อน เล่นกับหลาน เขียนหนังสือ สอนหนังสือ และอาจเข้าไปเป็นประธาน กรรมการบริษัทต่าง ๆ เพื่อจะมีรายได้ 

ครั้งนั้น นายวิษณุ ระบุว่า โอกาสที่จะกลับเข้าสู่การเมืองนั้นอาจจะไม่มีเหตุแล้ว เนื่องจากมีอาการป่วยจากการฟอกไต 

ล่าสุดวันนี้ 28 พ.ค.2567 ก็มีรายงานว่า "นายกฯเศรษฐา" ยอมรับถึงการแต่งตั้ง นายวิษณุ อดีตรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ให้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล  และก็เป็นอีกครั้งที่นายวิษณุกลับสู่แวดวงการเมือง ในฐานะเซียนการเมือง ช่วยเหลือรัฐบาลชุดปัจจุบันและนายกฯคนล่าสุดของไทย  

อ่านข่าว : "เศรษฐา" ยอมรับร่างคำสั่งตั้ง "วิษณุ" ที่ปรึกษา สลค.

"พัชรวาท" ไม่รู้ "บิ๊กป้อม" มีใบสั่ง 40 สว.สอยนายกฯ

จำคุก 8 เดือน "สนธิญาณ" รอลงอาญา 2 ปี คดี กปปส. ขัดขวางเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง