ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องปม กกต.เพิกเฉยปล่อย "ก้าวไกล" ใช้ ม.112 หาเสียง

การเมือง
29 พ.ค. 67
13:55
749
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องปม กกต.เพิกเฉยปล่อย "ก้าวไกล" ใช้ ม.112 หาเสียง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องปม กกต.เพิกเฉยปล่อย "ก้าวไกล" ใช้ ม.112 หาเสียง เหตุคำร้องไม่เข้าเงื่อนไข

วันนี้ (29 พ.ค.2567) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ของนายธรณิศ มั่นคง ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 5 มาตรา 28 และมาตรา 29 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 มาตรา 17

แต่ กกต.ละเลยให้พรรคก้าวไกลนำประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง การกระทำของ กกต. เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เสมือนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้พรรคก้าวไกล กระทำผิด ในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณา โดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ ปรากฏว่า ผู้ร้องประสงค์ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 2 กรณีไม่เป็นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 จึงมีมติเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

อ่านข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง "เพื่อไทย" หาเสียงแจกเงินดิจิทัล

"DRAG" ผู้สร้างศิลปะผ่านโชว์แห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQIA+

กทม.เปลี่ยนสติกเกอร์ "Bangkok" รอบ 20 ปี ต้อนรับ Pride Month

ข่าวที่เกี่ยวข้อง