ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง "เพื่อไทย" หาเสียงแจกเงินดิจิทัล

การเมือง
29 พ.ค. 67
13:00
5,992
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง "เพื่อไทย" หาเสียงแจกเงินดิจิทัล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยปม "เพื่อไทย" หาเสียงแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

วันนี้ (29 พ.ค.2567) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารกรณีนายคงเดชา ชัยรัตน์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคเพื่อไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) ที่นำนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,0000 บาทมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง สส. ทำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้มาจากเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

และการมีพฤติการณ์ยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร (ผู้ถูกร้องที่ 4) ชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมือง ทำให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมาย การกระทำของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่นำนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้  

อ่านข่าว ย้อนไทม์ไลน์ 9 ปีสั่งฟ้องคดี "ทักษิณ" ม.112

มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล หรือขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงการกระทำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อประชาชน กระทำการเป็นสื่อมวลชนประเภทสื่อออนไลน์อันเป็นลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

และอ้างถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำของนายทักษิณที่อาจเป็นการชี้นำพรรคเพื่อไทย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ่านข่าว อัยการมีคำสั่งฟ้อง "ทักษิณ" คดี ม.112 ส่งฟ้องศาล 18 มิ.ย.67

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ และยังไกลเกินกว่าเหตุที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งหมดกระทำการใดๆ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง คำร้องเป็นเพียงการแสดงความเห็นต่างของผู้ร้องเท่านั้น

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

อ่านข่าวอื่นๆ

ทนาย "ทักษิณ" ซัดปมคลิปหลักฐานคดี ม.112 อาจถูกตัดต่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง