คกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีโพลให้ค่าตอบแทนสื่อนัดหารือวางกรอบสอบสวนเพิ่ม

อาชญากรรม
13 ก.ค. 58
08:26
82
Logo Thai PBS
คกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีโพลให้ค่าตอบแทนสื่อนัดหารือวางกรอบสอบสวนเพิ่ม

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จาก 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน นัดหมายคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน 9 คน เข้าประชุมวางกรอบประเด็นในการสอบสวนเพิ่มกรณีศูนย์วิจัยเอกชนสรุปค่าใช้จ่ายอ้างอิงการให้ค่าตอบแทนสื่อแลกกับการเสนอข่าว

จากกรณีสำนักวิจัยและศูนย์วิจัยเอกชนสรุปรายงานค่าใช้จ่ายประจำปี อ้างอิงถึงการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนสื่อเพื่อแลกกับการนำเสนอข่าวโพลนั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จาก 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้นัดหมายคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน 9 คน เข้าประชุมวางกรอบประเด็นในการสอบสวนเพิ่ม

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการชุดนี้ได้วางกรอบการสอบข้อเท็จจริงไว้ที่ตัวบุคคล แต่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี 2551 - 2556 ของสำนักวิจัยและศูนย์วิจัยแห่งนี้ มีการอ้างอิงการเบิกจ่ายเงิน เป็นค่าตอบแทนให้สื่อ รวม 163 รายการ ด้วยกัน

สำหรับ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบไปด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย