คอป.เปิดตัวคณะที่ปรึกษา "สุรเกียรติ์-ชัยวัฒน์" ร่วมด้วย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คอป.เปิดตัวคณะที่ปรึกษา "สุรเกียรติ์-ชัยวัฒน์" ร่วมด้วย

การเมือง
23 ก.ย. 54
07:52
1
Logo Thai PBS
คอป.เปิดตัวคณะที่ปรึกษา "สุรเกียรติ์-ชัยวัฒน์" ร่วมด้วย

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เปิดตัวคณะที่ปรึกษาซึ่งมีนายสุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกฯรวมอยู่ด้วย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารให้นายกรัฐมนตรีแล้ว โดยเชื่อว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

ภายหลังการพิจารณาบัญชีรายชือโยกย้ายแต่งตั้งทหารเสร็จลงตัวเรียบร้อย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนออกดินทางไปกัมพูชาว่า ได้ส่งบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยเชื่อว่า จะไม่มีการตีกลับหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่ออีก

สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการได้เสนอชื่อ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพไทยตามที่เคยเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นประธานกรรมการเห็นด้วยตามที่เสนอ หลังนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุน พล.อ.เสถียร ทั้งที่ก่อนหน้ารัฐมนตรีกลาโหมเสนอชื่อ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นดำรงตำแหน่งส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แก่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสนาธิการทหาร

สำหรับข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายนั้น ศ.คณิต ณ นคร กล่าวย้ำที่จะแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย คอป.จะเสนอแก้ไขให้เทียบเคียงกับอั้งยี่ตามที่สากลกำหนด โดยต่างประเทศจำคุกไม่เกิน 10 ปี แต่ของไทยโทษข้อหาอั้งยี่สูงสุด คือ ประหารชีวิต ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่ไม่ให้มีการทำผิดอีก

ในวันนี้ ( 23 ก.ย.) คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ได้เปิดตัวคณะที่ปรึกษาจำนวน 6 คนที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีเป็นชาวต่างชาติ รวมถึง รศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้วย
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง