ศิลปะบนท่อซีเมนต์บังเกอร์ใจกลางเมืองยะลา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศิลปะบนท่อซีเมนต์บังเกอร์ใจกลางเมืองยะลา

สังคม
31 ส.ค. 58
12:58
79
Logo Thai PBS
ศิลปะบนท่อซีเมนต์บังเกอร์ใจกลางเมืองยะลา

10 ปีของเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ท่อซีเมนต์เพื่อป้องกันเหตุระเบิด สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่ แต่วันนี้ท่อซีเมนต์ไม่ถูกใช้เพื่อป้องกันเหตุเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเพื่อสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงจัดประกวดสร้างงานศิลปะบนท่อซิเมนต์บังเกอร์นำร่องในเขตเทศบาลนครยะลา ติดตามชมบรรยากาศสีสันและความสวยงามได้จากรายงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง