ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค้านควบรวมองค์กร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค้านควบรวมองค์กร

การเมือง
24 เม.ย. 58
09:37
114
Logo Thai PBS
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค้านควบรวมองค์กร

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน สนับสนุนการกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องเป็น ส.ส. แต่ชี้ว่าการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามแนวทางของร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ระหว่างร่วมสัมมนา "ทิศทางใหม่ของประเทศไทยและระบบนิติรัฐ" นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและขอแก้ไขปรับปรุงว่ายังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ หากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในหลักการอย่างแท้จริง อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามเจตนาที่วางไว้ ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า การควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามแนวทางของร่างรัฐธรรมนุญจะนำมาซึ่งปัญหาการทำงานในเชิงบริหารและเกิดความซ้ำซ้อนกันระหว่างองค์กร รวมถึงปัญหาที่จะส่งผลถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาคำร้องต่างๆ ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นที่มาของรัฐบาลผสมนั้น อาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ แต่ก็มองเห็นข้อดีของการกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง