เปิดวิสัยทัศน์ผู้จัดการ สสส. คนใหม่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดวิสัยทัศน์ผู้จัดการ สสส. คนใหม่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ

สังคม
3 ก.พ. 59
14:16
106
Logo Thai PBS
เปิดวิสัยทัศน์ผู้จัดการ สสส. คนใหม่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ
ผู้จัดการ สสส. คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์การทำงาน ระบุพร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เร่งแก้ปัญหาการถูกชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของภาคีเครือข่ายสุขภาพอย่างเต็มที่

วันนี้ (3 ก.พ.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงทิศทางการทำงานของ สสส. ภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า ได้กำหนดให้ สสส. ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพและตอบคำถามสังคมใน 4 ข้อ คือ การกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนขึ้น พัฒนาองค์กรความร่วมมือ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ซึ่งการทำงานที่ผ่านมายังมีหลายประเด็นที่สังคมไม่เข้าใจเพียงพอ หรือมีการสื่อสารต่อสังคมน้อย จึงต้องสร้างความชัดเจนถึงบทบาทการทำงานมากขึ้น เพื่อให้รูปแบบกระบวนการทำงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีผลงานที่คุ้มค่า

ดร.สุปรีดายังกล่าวถึงการชะลอโครงการของภาคีเครือข่ายที่ได้รับสนับสนุนทุนจากสสส. ว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในภาครัฐ (คตร.) ยังไม่ได้อนุมัติโครงการที่มีงบประเมินเกิน 5 ล้านบาท ส่วน 50 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจาก คตร.แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ตนเองเห็นใจภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ แต่ สสส. ได้ผลักดันทุกแนวทางเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินโครงการได้ โดยเฉพาะการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อแนะนำจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ

สำหรับแนวทางแก้ปัญหากรณีองค์กรเครือข่ายถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้น ได้ขอความร่วมมือและชี้แจงไปยังกรมสรรพากรแล้ว พร้อมให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความประเด็นที่ว่าองค์กรที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก สสส. เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆ นี้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง