พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

22 รูป
6 พ.ค. 62
11,207

ประชาชนรอเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เวลา 16.30 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8bLm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8bDe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrGQg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrF5V.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8a8v.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8axU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8CRz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8CID.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrGXw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrFya.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrGIm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8bTA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8a6t.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8att.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8CEM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8bJU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrGUD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFHjphQjdezrGGP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8bRp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8a3H.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8CMX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3JRRfWadxTb8B7X.jpg

ข่าวสำหรับคุณ