แกลเลอรี

#ม็อบ18พฤศจิกา ชุมนุมแยกราชประสงค์

42 รูป
18 พ.ย. 63
417

"กลุ่มราษฎร" รวมตัวชุมนุม เวลา 16.00 น. บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ด้านแกนนำประกาศเคลื่อนขบวนไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่ตำรวจวางกำลังดูแลเข้มตั้งแต่ช่วงเช้า

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvQIn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvP13.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIXLH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIW2g.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIXqe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIiX0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIi1F.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIjEh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8Wh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8LF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI77K.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHC5x.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHDIC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHCwu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvQFs.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvP6u.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIXEp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIWyb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIXmk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIid1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIioY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIjIL.png
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8UY.png
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8IJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI86a.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHC9w.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHCm6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHCzV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvPxA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nZdleRsvQj4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIW61.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIWsR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIikr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIixa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzIivj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8bE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8Np.png
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI8DG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzI82i.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHDBh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHCsv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYetMOxDKzHDco.jpg

ข่าวสำหรับคุณ