แกลเลอรี

ชาวเมียนมาชุมนุมหน้าUN เรียกร้องหยุดยิงประชาชน

24 รูป
7 มี.ค. 64
4,276

ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมกลุ่มกันร่วมร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต​ พร้อมโบกธงประจำชาติเมียนมาในกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารของกองทัพเมียนมา เรียกร้องขอให้หยุดยิงประชาชนผู้ร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRpX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRYv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRM4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRAz1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRAec.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRAuK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRvJC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRu6w.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYR0U.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRjZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRI6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRA5k.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRAji.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRBS1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRvWq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRu37.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRyr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK939YaPyYYRfE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRAyJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRA69.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRApr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRBYK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRvSZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZlLe0ZSEsRvDI.jpg

ข่าวสำหรับคุณ