อ่างทองอ่วม! น้ำท่วมหลายจุด-ชาวบ้านอพยพหนีน้ำ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

อ่างทองอ่วม! น้ำท่วมหลายจุด-ชาวบ้านอพยพหนีน้ำ

38 รูป
19 ต.ค. 65
872

คันกั้นน้ำ จ. อ่างทอง ขาดหลายจุด ส่งผลให้น้ำทะลักท่วมชุมชนศาลาแดง ชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทัน เร่งกั้นกระสอบทรายป้องกัน วัด โรงเรียน ส่วนถนนสายป่างิ้ว มุ่งหน้า อ.โพธิ์ทอง น้ำท่วมสูง ส่งผลให้การจราจรติดขัด รถเล็กสัญจรลำบาก

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTUv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTnG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTro.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13or.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13kR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13Rf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd14Pg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2rtK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2ra3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2sIO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2Uxa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2UcF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2Unu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTg1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTmJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzS0M.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13tK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13ZL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13T7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2rnq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2ryo.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2ree.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2sLx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2U2J.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2Uff.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2UKz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTbD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzTvV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL58UbUh7QzSxn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13hU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd13c9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd14Op.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2rsq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2rVa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2rix.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2UsP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2U5s.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bRXGY00Mtd2UkQ.jpg

ข่าวสำหรับคุณ