แกลเลอรี

บรรยากาศการแถลงนโยบายรัฐบาล

16 รูป
12 ก.ย. 66
190

บรรยากาศการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา วันที่ 11-12 ก.ย.2566 ขณะที่ "เศรษฐา" ยันนโยบายรัฐบาลตรงปกทุกอย่าง

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vPE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFYj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFfA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFrc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vI8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vfL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFR6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFeh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFk9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFyB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vYO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFV2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vHp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bcLMzIeEFqW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vBS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjWWQ7JCI1vQY.jpg

ข่าวสำหรับคุณ