บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

รีสตาร์ทโรดแมป จัดการขยะพลาสติก

หน้ารายการ
18 มี.ค. 64

การระบาดโควิด – 19 ทำให้ต้องปรับวิถีการบริโภค รักษาระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัสเพื่อความปลอดภัย แต่ก็แลกมาด้วยการสร้างขยะ จนอาจลืมไปว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดเคยพยายามร่วมกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ตามโรดแมปจัดการขยะพลาสติกของรัฐบาล ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

รีสตาร์ทโรดแมป จัดการขยะพลาสติก

18 มี.ค. 64

การระบาดโควิด – 19 ทำให้ต้องปรับวิถีการบริโภค รักษาระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัสเพื่อความปลอดภัย แต่ก็แลกมาด้วยการสร้างขยะ จนอาจลืมไปว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดเคยพยายามร่วมกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ตามโรดแมปจัดการขยะพลาสติกของรัฐบาล ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด