บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

ผลกระทบโควิด-19 ทำคนไร้บ้านหน้าใหม่พุ่ง

หน้ารายการ
11 ก.พ. 64

เปิดงานวิจัยตัวชี้วัดโอกาสเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน พบสถานการณ์ระบาดโควิด –19 ระลอกใหม่ เพิ่มจำนวนคนไร้บ้านหน้าใหม่ 30 % ส่วนหนึ่งมาจากแรงงานเปราะบางที่ถูกเลิกจ้าง ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

ผลกระทบโควิด-19 ทำคนไร้บ้านหน้าใหม่พุ่ง

11 ก.พ. 64

เปิดงานวิจัยตัวชี้วัดโอกาสเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน พบสถานการณ์ระบาดโควิด –19 ระลอกใหม่ เพิ่มจำนวนคนไร้บ้านหน้าใหม่ 30 % ส่วนหนึ่งมาจากแรงงานเปราะบางที่ถูกเลิกจ้าง ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด