ข่าว 9 โมง
ข่าว 9 โมง

เสวนาเสนอแก้รัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
30 ส.ค. 63

นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า "รัฐ-ทำ-นัวร์" จัดขึ้นโดยเครือข่ายภาคประชาชน เปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง สะท้อนการดำเนินชีวิตของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมือง มีผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ในหลายพื้นที่ ภายในงานยังมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเสวนา ลงชื่อเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูน ประชาชนและนักศึกษาจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่า "ปลดแอกเมืองลำไย ถ้าการเมืองดี ชีวี จะปัง" ที่วัดบ้านป่าเป้า ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง และร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมมนูญ โดยมีตำรวจภูธรเมืองลำพูน มาสังเกตการณ์ และดูแลความปลอดภัย ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังถูกพูดถึงในเวทีเสวนา ที่จัดโดยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. มีนักวิชาการ ภาคประชาชน เยาวชน และภาคสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชมย้อนหลังรายการข่าว 9 โมง ทาง www.thaipbs.or.th/9AM

เสวนาเสนอแก้รัฐธรรมนูญ

30 ส.ค. 63

นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า "รัฐ-ทำ-นัวร์" จัดขึ้นโดยเครือข่ายภาคประชาชน เปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง สะท้อนการดำเนินชีวิตของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมือง มีผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ในหลายพื้นที่ ภายในงานยังมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเสวนา ลงชื่อเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูน ประชาชนและนักศึกษาจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่า "ปลดแอกเมืองลำไย ถ้าการเมืองดี ชีวี จะปัง" ที่วัดบ้านป่าเป้า ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง และร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมมนูญ โดยมีตำรวจภูธรเมืองลำพูน มาสังเกตการณ์ และดูแลความปลอดภัย ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังถูกพูดถึงในเวทีเสวนา ที่จัดโดยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. มีนักวิชาการ ภาคประชาชน เยาวชน และภาคสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชมย้อนหลังรายการข่าว 9 โมง ทาง www.thaipbs.or.th/9AM

ข่าว 9 โมง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด

ข่าว 9 โมง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด