A Life on the Road ถนน คน ชีวิต - ชนพื้นเมืองอเมริกัน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
A Life on the Road  ถนน คน ชีวิต
A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

ชนพื้นเมืองอเมริกัน

หน้ารายการ
13 ก.ค. 65

ทุกพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่อ อินเดียแดง แต่แท้จริงแล้ว นี่เป็นคำหยาบคายและมีความหมายเชิงก้าวร้าวดูถูก บ้างก็ว่ามาจากการแบ่งสีผิว หรือบางแหล่งเชื่อว่า สีแดงคือเลือดที่ไหลลงมาจากการถลกหนังหัว โดยนักล่าค่าหัวชาวยุโรป

ร่วมเดินทางสู่ เขตสงวนสําหรับชนเผ่า (Indian Reservation) ไปทําความรู้จักความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและผู้สร้าง ที่เรียกว่า Mother Earth หลายเผ่ามีการเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับสัตว์ พวกเขาเคารพสัตว์ในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ บางครั้งจึงได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของ “เสาโทเท็ม” (Totem Pole) หรือแม้กระทั่งเครื่องรางในพิธีกรรมบูชา พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น หญ้าหวาน (Sweetgrass) หรือ เซจ (Sage) ที่ใช้ปัดเป่าพลังชั่วร้ายออกจากบ้าน โดยเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “การเผาควันปัดเป่า” (Smudging)

จากนั้นขับเข้าสู่บริเวณ เขตสงวนของชนชาตินาวาโฮ (Navajo Nation) ซึ่งเป็น Indian Reservation ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ศึกษาบริบทสังคมในแง่ต่าง ๆ จากปากลูกหลานชาวนาวาโฮ (Navajo) ทั้งรูปแบบประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อลึกลับที่เกิดขึ้นใน บ้านโฮกอน (Hogan) สิ่งก่อสร้างแบบเฉพาะตัวประจำเผ่า ไปจนถึงบทบาทของชาวนาวาโฮในฐานะ “Code Talker” เนื่องจากภาษานาวาโฮ มีความซับซ้อนสูงและมีคนใช้งานไม่มาก จึงถูกนำไปแปลงเป็นรหัสเพื่อสื่อสารในสนามรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลคือกองทัพญี่ปุ่นไม่สามารถถอดรหัสได้ ภารกิจนี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญแห่งชัยชนะของสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้สาเหตุแห่งความขัดแย้ง การแบ่งแยกสีผิว ความโหดร้ายของ Indian Boarding School รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน ชนพื้นเมืองอเมริกัน วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 2
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 2
14 เม.ย. 65
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 3
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 3
15 เม.ย. 65
แนวชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย
แนวชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย
4 พ.ค. 65
Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า
Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า
13 พ.ค. 65
พื้นที่ชีวิตสัตว์ป่า
พื้นที่ชีวิตสัตว์ป่า
16 พ.ค. 65
Stone Story เรื่องเล่าจากผืนดิน
Stone Story เรื่องเล่าจากผืนดิน
3 มิ.ย. 65
กำลังเล่น...
ชนพื้นเมืองอเมริกัน
ชนพื้นเมืองอเมริกัน
13 ก.ค. 65
ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ
ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ
14 ก.ค. 65
ทะเลทราย Wild West
ทะเลทราย Wild West
15 ก.ค. 65
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 1
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 1
28 ก.ค. 65
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 2
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 2
12 ส.ค. 65
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
24 ต.ค. 65
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางคืน)
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางคืน)
5 ธ.ค. 65
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางวัน)
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางวัน)
12 ธ.ค. 65
ร่องรอยวัฒนธรรมอเมริกาตะวันตก
ร่องรอยวัฒนธรรมอเมริกาตะวันตก
2 ม.ค. 66
ผจญภัยข้ามทวีป 1 เดือน 2 ฤดู
ผจญภัยข้ามทวีป 1 เดือน 2 ฤดู
6 เม.ย. 66
บุกถิ่นจระเข้แห่งลุ่มน้ำออสเตรเลีย
บุกถิ่นจระเข้แห่งลุ่มน้ำออสเตรเลีย
5 พ.ค. 66
ที่สุดของการเดินทาง
ที่สุดของการเดินทาง
1 ส.ค. 66

A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 2
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 2
14 เม.ย. 65
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 3
ผจญภัยข้ามพรมแดน อเมริกา 3
15 เม.ย. 65
แนวชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย
แนวชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย
4 พ.ค. 65
Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า
Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า
13 พ.ค. 65
พื้นที่ชีวิตสัตว์ป่า
พื้นที่ชีวิตสัตว์ป่า
16 พ.ค. 65
Stone Story เรื่องเล่าจากผืนดิน
Stone Story เรื่องเล่าจากผืนดิน
3 มิ.ย. 65
กำลังเล่น...
ชนพื้นเมืองอเมริกัน
ชนพื้นเมืองอเมริกัน
13 ก.ค. 65
ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ
ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ
14 ก.ค. 65
ทะเลทราย Wild West
ทะเลทราย Wild West
15 ก.ค. 65
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 1
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 1
28 ก.ค. 65
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 2
อะแลสกา พรมแดนสุดท้ายของอเมริกา 2
12 ส.ค. 65
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
24 ต.ค. 65
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางคืน)
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางคืน)
5 ธ.ค. 65
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางวัน)
สำรวจสัตว์ป่าออสเตรเลีย (กลางวัน)
12 ธ.ค. 65
ร่องรอยวัฒนธรรมอเมริกาตะวันตก
ร่องรอยวัฒนธรรมอเมริกาตะวันตก
2 ม.ค. 66
ผจญภัยข้ามทวีป 1 เดือน 2 ฤดู
ผจญภัยข้ามทวีป 1 เดือน 2 ฤดู
6 เม.ย. 66
บุกถิ่นจระเข้แห่งลุ่มน้ำออสเตรเลีย
บุกถิ่นจระเข้แห่งลุ่มน้ำออสเตรเลีย
5 พ.ค. 66
ที่สุดของการเดินทาง
ที่สุดของการเดินทาง
1 ส.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย