A Life on the Road  ถนน คน ชีวิต
A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

ชนพื้นเมืองอเมริกัน

หน้ารายการ
13 ก.ค. 65

ทุกพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่อ อินเดียแดง แต่แท้จริงแล้ว นี่เป็นคำหยาบคายและมีความหมายเชิงก้าวร้าวดูถูก บ้างก็ว่ามาจากการแบ่งสีผิว หรือบางแหล่งเชื่อว่า สีแดงคือเลือดที่ไหลลงมาจากการถลกหนังหัว โดยนักล่าค่าหัวชาวยุโรป

ร่วมเดินทางสู่ เขตสงวนสําหรับชนเผ่า (Indian Reservation) ไปทําความรู้จักความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและผู้สร้าง ที่เรียกว่า Mother Earth หลายเผ่ามีการเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับสัตว์ พวกเขาเคารพสัตว์ในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ บางครั้งจึงได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของ “เสาโทเท็ม” (Totem Pole) หรือแม้กระทั่งเครื่องรางในพิธีกรรมบูชา พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น หญ้าหวาน (Sweetgrass) หรือ เซจ (Sage) ที่ใช้ปัดเป่าพลังชั่วร้ายออกจากบ้าน โดยเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “การเผาควันปัดเป่า” (Smudging)

จากนั้นขับเข้าสู่บริเวณ เขตสงวนของชนชาตินาวาโฮ (Navajo Nation) ซึ่งเป็น Indian Reservation ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ศึกษาบริบทสังคมในแง่ต่าง ๆ จากปากลูกหลานชาวนาวาโฮ (Navajo) ทั้งรูปแบบประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อลึกลับที่เกิดขึ้นใน บ้านโฮกอน (Hogan) สิ่งก่อสร้างแบบเฉพาะตัวประจำเผ่า ไปจนถึงบทบาทของชาวนาวาโฮในฐานะ “Code Talker” เนื่องจากภาษานาวาโฮ มีความซับซ้อนสูงและมีคนใช้งานไม่มาก จึงถูกนำไปแปลงเป็นรหัสเพื่อสื่อสารในสนามรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลคือกองทัพญี่ปุ่นไม่สามารถถอดรหัสได้ ภารกิจนี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญแห่งชัยชนะของสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้สาเหตุแห่งความขัดแย้ง การแบ่งแยกสีผิว ความโหดร้ายของ Indian Boarding School รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน ชนพื้นเมืองอเมริกัน วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชนพื้นเมืองอเมริกัน

13 ก.ค. 65

ทุกพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่อ อินเดียแดง แต่แท้จริงแล้ว นี่เป็นคำหยาบคายและมีความหมายเชิงก้าวร้าวดูถูก บ้างก็ว่ามาจากการแบ่งสีผิว หรือบางแหล่งเชื่อว่า สีแดงคือเลือดที่ไหลลงมาจากการถลกหนังหัว โดยนักล่าค่าหัวชาวยุโรป

ร่วมเดินทางสู่ เขตสงวนสําหรับชนเผ่า (Indian Reservation) ไปทําความรู้จักความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและผู้สร้าง ที่เรียกว่า Mother Earth หลายเผ่ามีการเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับสัตว์ พวกเขาเคารพสัตว์ในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ บางครั้งจึงได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของ “เสาโทเท็ม” (Totem Pole) หรือแม้กระทั่งเครื่องรางในพิธีกรรมบูชา พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น หญ้าหวาน (Sweetgrass) หรือ เซจ (Sage) ที่ใช้ปัดเป่าพลังชั่วร้ายออกจากบ้าน โดยเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “การเผาควันปัดเป่า” (Smudging)

จากนั้นขับเข้าสู่บริเวณ เขตสงวนของชนชาตินาวาโฮ (Navajo Nation) ซึ่งเป็น Indian Reservation ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ศึกษาบริบทสังคมในแง่ต่าง ๆ จากปากลูกหลานชาวนาวาโฮ (Navajo) ทั้งรูปแบบประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อลึกลับที่เกิดขึ้นใน บ้านโฮกอน (Hogan) สิ่งก่อสร้างแบบเฉพาะตัวประจำเผ่า ไปจนถึงบทบาทของชาวนาวาโฮในฐานะ “Code Talker” เนื่องจากภาษานาวาโฮ มีความซับซ้อนสูงและมีคนใช้งานไม่มาก จึงถูกนำไปแปลงเป็นรหัสเพื่อสื่อสารในสนามรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลคือกองทัพญี่ปุ่นไม่สามารถถอดรหัสได้ ภารกิจนี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญแห่งชัยชนะของสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้สาเหตุแห่งความขัดแย้ง การแบ่งแยกสีผิว ความโหดร้ายของ Indian Boarding School รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน ชนพื้นเมืองอเมริกัน วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live