ตรงประเด็น - ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65

หน้ารายการ
12 ก.ค. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 12 ก.ค. 65

  • ปฏิกิริยา "ประมงพื้นบ้าน" หลังเลยเงื่อนไข 30 วัน กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศกำหนดขนาดสัตว์วัยอ่อน
  • มองอีกมุม ฟังเหตุผล "ประมงพาณิชย์" ทำไม ไม่เห็นด้วย ม.57 กำหนดขนาดสัตว์วัยอ่อน
  • คุย "รองอธิบดีกรมประมง" กับทางออกปัญหา สร้างสมดุลทุกฝ่าย สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลยั่งยืน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
เหลื่อมล้ำ..ทุนมนุษย์ | ตรงประเด็น | 4 ก.ค. 65
เหลื่อมล้ำ..ทุนมนุษย์ | ตรงประเด็น | 4 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65
Sandbox : ระบบสุขภาพ กทม. | ตรงประเด็น | 5 ก.ค. 65
Sandbox : ระบบสุขภาพ กทม. | ตรงประเด็น | 5 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กทม. | ตรงประเด็น | 6 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กทม. | ตรงประเด็น | 6 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" โอกาสเมือง | ตรงประเด็น | 7 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" โอกาสเมือง | ตรงประเด็น | 7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ | ตรงประเด็น | 8 ก.ค. 65
เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ | ตรงประเด็น | 8 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
แพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย | ตรงประเด็น | 11 ก.ค. 65
แพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย | ตรงประเด็น | 11 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65
กำลังเล่น...
ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65
ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
เปิดทาง..ตัวเลือกแก้ "วิกฤตพลังงาน" ไทย | ตรงประเด็น | 18 ก.ค. 65
เปิดทาง..ตัวเลือกแก้ "วิกฤตพลังงาน" ไทย | ตรงประเด็น | 18 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65
อภิปรายนอกสภาฯ ซักฟอกรัฐบาล  | ตรงประเด็น | 19 ก.ค. 65
อภิปรายนอกสภาฯ ซักฟอกรัฐบาล | ตรงประเด็น | 19 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
ซักฟอก "กัญชาเสรี" ไม่ถึงเป้าใช้ทางการแพทย์? | ตรงประเด็น | 20 ก.ค. 65
ซักฟอก "กัญชาเสรี" ไม่ถึงเป้าใช้ทางการแพทย์? | ตรงประเด็น | 20 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
เครื่องมือใหม่ ภาคประชาชนจับตาทุจริต | ตรงประเด็น | 21 ก.ค. 65
เครื่องมือใหม่ ภาคประชาชนจับตาทุจริต | ตรงประเด็น | 21 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
บทเรียน "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" | ตรงประเด็น | 22 ก.ค. 65
บทเรียน "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" | ตรงประเด็น | 22 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพ "ปฐมภูมิ" ชุมชนเมือง | ตรงประเด็น | 25 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพ "ปฐมภูมิ" ชุมชนเมือง | ตรงประเด็น | 25 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65
"มันนิ" ลมหายใจแห่งผืนป่า บนภัยคุกคาม | ตรงประเด็น | 26 ก.ค. 65
"มันนิ" ลมหายใจแห่งผืนป่า บนภัยคุกคาม | ตรงประเด็น | 26 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65
บทเรียนชุมชน รับมือน้ำท่วมซ้ำซาก "ลุ่มเจ้าพระยา" | ตรงประเด็น | 27 ก.ค. 65
บทเรียนชุมชน รับมือน้ำท่วมซ้ำซาก "ลุ่มเจ้าพระยา" | ตรงประเด็น | 27 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65
"คนพิการ" แรงงานเท่ากัน | ตรงประเด็น | 1 ส.ค. 65
"คนพิการ" แรงงานเท่ากัน | ตรงประเด็น | 1 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65
พัฒนาเมือง (ไม่) ตัดโอกาสคน | ตรงประเด็น | 2 ส.ค. 65
พัฒนาเมือง (ไม่) ตัดโอกาสคน | ตรงประเด็น | 2 ส.ค. 65
2 ส.ค. 65
12 ปี จาก "มติ ครม." ถึง "กฎหมายชาติพันธุ์"  | ตรงประเด็น | 3 ส.ค. 65
12 ปี จาก "มติ ครม." ถึง "กฎหมายชาติพันธุ์" | ตรงประเด็น | 3 ส.ค. 65
3 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" | ตรงประเด็น | 4 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" | ตรงประเด็น | 4 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" EP.2 | ตรงประเด็น | 5 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" EP.2 | ตรงประเด็น | 5 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65
คนไร้สถานะ กับความเสี่ยงทางสุขภาพ | ตรงประเด็น | 8 ส.ค. 65
คนไร้สถานะ กับความเสี่ยงทางสุขภาพ | ตรงประเด็น | 8 ส.ค. 65
8 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน | ตรงประเด็น | 9 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน | ตรงประเด็น | 9 ส.ค. 65
9 ส.ค. 65
(เรียน) ฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 10 ส.ค. 65
(เรียน) ฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 10 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65
มหานครเด็กหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 11 ส.ค. 65
มหานครเด็กหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 11 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65
ขนส่ง(สาธารณะ) ขนสุข คนเข้าถึงได้ ? | ตรงประเด็น | 15 ส.ค. 65
ขนส่ง(สาธารณะ) ขนสุข คนเข้าถึงได้ ? | ตรงประเด็น | 15 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65
ระบบเตือนครบวงจร รับมือน้ำท่วมเมือง | ตรงประเด็น | 16 ส.ค. 65
ระบบเตือนครบวงจร รับมือน้ำท่วมเมือง | ตรงประเด็น | 16 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
เช็คสัญญาณ "เด็กฆ่าตัวตาย" | ตรงประเด็น | 17 ส.ค. 65
เช็คสัญญาณ "เด็กฆ่าตัวตาย" | ตรงประเด็น | 17 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65
ความหวัง พ้นกับดัก "สังคมสูงวัย" | ตรงประเด็น | 18 ส.ค. 65
ความหวัง พ้นกับดัก "สังคมสูงวัย" | ตรงประเด็น | 18 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65
ล้างหนี้ กยศ. ทางออกแก้เหลื่อมล้ำการศึกษา? | ตรงประเด็น | 22 ส.ค. 65
ล้างหนี้ กยศ. ทางออกแก้เหลื่อมล้ำการศึกษา? | ตรงประเด็น | 22 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65
วิกฤตเหลื่อมล้ำไทย...ดีขึ้น? | 23 ส.ค. 65
วิกฤตเหลื่อมล้ำไทย...ดีขึ้น? | 23 ส.ค. 65
23 ส.ค. 65

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
เหลื่อมล้ำ..ทุนมนุษย์ | ตรงประเด็น | 4 ก.ค. 65
เหลื่อมล้ำ..ทุนมนุษย์ | ตรงประเด็น | 4 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65
Sandbox : ระบบสุขภาพ กทม. | ตรงประเด็น | 5 ก.ค. 65
Sandbox : ระบบสุขภาพ กทม. | ตรงประเด็น | 5 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กทม. | ตรงประเด็น | 6 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กทม. | ตรงประเด็น | 6 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" โอกาสเมือง | ตรงประเด็น | 7 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" โอกาสเมือง | ตรงประเด็น | 7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ | ตรงประเด็น | 8 ก.ค. 65
เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ | ตรงประเด็น | 8 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
แพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย | ตรงประเด็น | 11 ก.ค. 65
แพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย | ตรงประเด็น | 11 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65
กำลังเล่น...
ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65
ฟื้นทรัพยากร คืนทะเลไทย | ตรงประเด็น | 12 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
เปิดทาง..ตัวเลือกแก้ "วิกฤตพลังงาน" ไทย | ตรงประเด็น | 18 ก.ค. 65
เปิดทาง..ตัวเลือกแก้ "วิกฤตพลังงาน" ไทย | ตรงประเด็น | 18 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65
อภิปรายนอกสภาฯ ซักฟอกรัฐบาล  | ตรงประเด็น | 19 ก.ค. 65
อภิปรายนอกสภาฯ ซักฟอกรัฐบาล | ตรงประเด็น | 19 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
ซักฟอก "กัญชาเสรี" ไม่ถึงเป้าใช้ทางการแพทย์? | ตรงประเด็น | 20 ก.ค. 65
ซักฟอก "กัญชาเสรี" ไม่ถึงเป้าใช้ทางการแพทย์? | ตรงประเด็น | 20 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
เครื่องมือใหม่ ภาคประชาชนจับตาทุจริต | ตรงประเด็น | 21 ก.ค. 65
เครื่องมือใหม่ ภาคประชาชนจับตาทุจริต | ตรงประเด็น | 21 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
บทเรียน "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" | ตรงประเด็น | 22 ก.ค. 65
บทเรียน "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" | ตรงประเด็น | 22 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพ "ปฐมภูมิ" ชุมชนเมือง | ตรงประเด็น | 25 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพ "ปฐมภูมิ" ชุมชนเมือง | ตรงประเด็น | 25 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65
"มันนิ" ลมหายใจแห่งผืนป่า บนภัยคุกคาม | ตรงประเด็น | 26 ก.ค. 65
"มันนิ" ลมหายใจแห่งผืนป่า บนภัยคุกคาม | ตรงประเด็น | 26 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65
บทเรียนชุมชน รับมือน้ำท่วมซ้ำซาก "ลุ่มเจ้าพระยา" | ตรงประเด็น | 27 ก.ค. 65
บทเรียนชุมชน รับมือน้ำท่วมซ้ำซาก "ลุ่มเจ้าพระยา" | ตรงประเด็น | 27 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65
"คนพิการ" แรงงานเท่ากัน | ตรงประเด็น | 1 ส.ค. 65
"คนพิการ" แรงงานเท่ากัน | ตรงประเด็น | 1 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65
พัฒนาเมือง (ไม่) ตัดโอกาสคน | ตรงประเด็น | 2 ส.ค. 65
พัฒนาเมือง (ไม่) ตัดโอกาสคน | ตรงประเด็น | 2 ส.ค. 65
2 ส.ค. 65
12 ปี จาก "มติ ครม." ถึง "กฎหมายชาติพันธุ์"  | ตรงประเด็น | 3 ส.ค. 65
12 ปี จาก "มติ ครม." ถึง "กฎหมายชาติพันธุ์" | ตรงประเด็น | 3 ส.ค. 65
3 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" | ตรงประเด็น | 4 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" | ตรงประเด็น | 4 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" EP.2 | ตรงประเด็น | 5 ส.ค. 65
"ภูเก็ต" กับโอกาส "จัดการตนเอง" EP.2 | ตรงประเด็น | 5 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65
คนไร้สถานะ กับความเสี่ยงทางสุขภาพ | ตรงประเด็น | 8 ส.ค. 65
คนไร้สถานะ กับความเสี่ยงทางสุขภาพ | ตรงประเด็น | 8 ส.ค. 65
8 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน | ตรงประเด็น | 9 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน | ตรงประเด็น | 9 ส.ค. 65
9 ส.ค. 65
(เรียน) ฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 10 ส.ค. 65
(เรียน) ฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 10 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65
มหานครเด็กหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 11 ส.ค. 65
มหานครเด็กหลุดจากระบบการศึกษา | ตรงประเด็น | 11 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65
ขนส่ง(สาธารณะ) ขนสุข คนเข้าถึงได้ ? | ตรงประเด็น | 15 ส.ค. 65
ขนส่ง(สาธารณะ) ขนสุข คนเข้าถึงได้ ? | ตรงประเด็น | 15 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65
ระบบเตือนครบวงจร รับมือน้ำท่วมเมือง | ตรงประเด็น | 16 ส.ค. 65
ระบบเตือนครบวงจร รับมือน้ำท่วมเมือง | ตรงประเด็น | 16 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
เช็คสัญญาณ "เด็กฆ่าตัวตาย" | ตรงประเด็น | 17 ส.ค. 65
เช็คสัญญาณ "เด็กฆ่าตัวตาย" | ตรงประเด็น | 17 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65
ความหวัง พ้นกับดัก "สังคมสูงวัย" | ตรงประเด็น | 18 ส.ค. 65
ความหวัง พ้นกับดัก "สังคมสูงวัย" | ตรงประเด็น | 18 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65
ล้างหนี้ กยศ. ทางออกแก้เหลื่อมล้ำการศึกษา? | ตรงประเด็น | 22 ส.ค. 65
ล้างหนี้ กยศ. ทางออกแก้เหลื่อมล้ำการศึกษา? | ตรงประเด็น | 22 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65
วิกฤตเหลื่อมล้ำไทย...ดีขึ้น? | 23 ส.ค. 65
วิกฤตเหลื่อมล้ำไทย...ดีขึ้น? | 23 ส.ค. 65
23 ส.ค. 65

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย