ตรงประเด็น - ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง

หน้ารายการ
10 มี.ค. 66

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 10 มี.ค. 66

  • จับสัญญาณเลือกตั้ง 66 กับ "ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์" ความหวัง ภายใต้บริบทแบ่งขั้ว แยกข้าง
  • วิเคราะห์ 3 ภาพอนาคต ความขัดแย้งหลังเลือกตั้ง หรือ สัญญาประชาคม ส.ว. คือทางออก?

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
"นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" ก้าวสำคัญ แพทย์ชนบท
"นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" ก้าวสำคัญ แพทย์ชนบท
20 ก.พ. 66
จุดเปลี่ยน? โรงพยาบาลชุมชน
จุดเปลี่ยน? โรงพยาบาลชุมชน
21 ก.พ. 66
EV เส้นทาง ลดฝุ่น?
EV เส้นทาง ลดฝุ่น?
22 ก.พ. 66
"ประมง" นโยบายที่ถูกลืม?
"ประมง" นโยบายที่ถูกลืม?
23 ก.พ. 66
เจตจำนง ลดโลกร้อน
เจตจำนง ลดโลกร้อน
24 ก.พ. 66
คิดผิด ชีวิตติดหนี้
คิดผิด ชีวิตติดหนี้
27 ก.พ. 66
"พื้นที่กลางใหม่" เดินสู่สันติภาพ
"พื้นที่กลางใหม่" เดินสู่สันติภาพ
28 ก.พ. 66
"มะเร็ง" ภัยชีวิต วิกฤตระบบสุขภาพ
"มะเร็ง" ภัยชีวิต วิกฤตระบบสุขภาพ
1 มี.ค. 66
เติมโอกาส แก้จนยั่งยืน?
เติมโอกาส แก้จนยั่งยืน?
2 มี.ค. 66
ชวนฝัน ประเทศไทยที่อยากเห็น
ชวนฝัน ประเทศไทยที่อยากเห็น
3 มี.ค. 66
การศึกษาไทย อยู่ตรงไหน? ในเลือกตั้ง 66
การศึกษาไทย อยู่ตรงไหน? ในเลือกตั้ง 66
7 มี.ค. 66
สิทธิสตรี ที่อยากเห็น?
สิทธิสตรี ที่อยากเห็น?
8 มี.ค. 66
โอกาสเลือกตั้ง ความหวัง "ต้านโกง"
โอกาสเลือกตั้ง ความหวัง "ต้านโกง"
9 มี.ค. 66
กำลังเล่น...
ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง
ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง
10 มี.ค. 66
ความหวัง งบฯ ส่งเสริมป้องกันโรค ?
ความหวัง งบฯ ส่งเสริมป้องกันโรค ?
13 มี.ค. 66
คนรุ่นใหม่ เลือกอนาคต
คนรุ่นใหม่ เลือกอนาคต
14 มี.ค. 66
นโยบาย คลายทุกข์ "เกษตรกร" ?
นโยบาย คลายทุกข์ "เกษตรกร" ?
15 มี.ค. 66
"Post Election" ภาพฝันคนภาคใต้ อนาคตหลังเลือกตั้ง
"Post Election" ภาพฝันคนภาคใต้ อนาคตหลังเลือกตั้ง
17 มี.ค. 66
ส.ส.หน้าใหม่ เลือกตั้ง 66
ส.ส.หน้าใหม่ เลือกตั้ง 66
20 มี.ค. 66
วิกฤต ซีเซียม-137
วิกฤต ซีเซียม-137
21 มี.ค. 66
คู่มือก่อนตัดสินใจ เลือกตั้ง 66
คู่มือก่อนตัดสินใจ เลือกตั้ง 66
22 มี.ค. 66
มองการเมือง "เยอรมนี" ย้อนดู "ไทย" ?
มองการเมือง "เยอรมนี" ย้อนดู "ไทย" ?
23 มี.ค. 66
Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น
Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น
24 มี.ค. 66
ส.ว.กุมชะตา ประเทศ?
ส.ว.กุมชะตา ประเทศ?
27 มี.ค. 66
"สาธารณสุข" ภาพอนาคต ที่อยากเห็น
"สาธารณสุข" ภาพอนาคต ที่อยากเห็น
28 มี.ค. 66
"สูงวัย" ไม่โดดเดี่ยว
"สูงวัย" ไม่โดดเดี่ยว
29 มี.ค. 66
Hackathon ชวนคิด แก้โจทย์อนาคต
Hackathon ชวนคิด แก้โจทย์อนาคต
30 มี.ค. 66
Post Election ภาพอนาคต จ.อุบลราชธานี
Post Election ภาพอนาคต จ.อุบลราชธานี
31 มี.ค. 66
ก้าว(ไม่)พ้น "จนข้ามรุ่น"
ก้าว(ไม่)พ้น "จนข้ามรุ่น"
3 เม.ย. 66
ความจริง - อนาคต สิทธิแรงงานแพลตฟอร์ม
ความจริง - อนาคต สิทธิแรงงานแพลตฟอร์ม
4 เม.ย. 66

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
"นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" ก้าวสำคัญ แพทย์ชนบท
"นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" ก้าวสำคัญ แพทย์ชนบท
20 ก.พ. 66
จุดเปลี่ยน? โรงพยาบาลชุมชน
จุดเปลี่ยน? โรงพยาบาลชุมชน
21 ก.พ. 66
EV เส้นทาง ลดฝุ่น?
EV เส้นทาง ลดฝุ่น?
22 ก.พ. 66
"ประมง" นโยบายที่ถูกลืม?
"ประมง" นโยบายที่ถูกลืม?
23 ก.พ. 66
เจตจำนง ลดโลกร้อน
เจตจำนง ลดโลกร้อน
24 ก.พ. 66
คิดผิด ชีวิตติดหนี้
คิดผิด ชีวิตติดหนี้
27 ก.พ. 66
"พื้นที่กลางใหม่" เดินสู่สันติภาพ
"พื้นที่กลางใหม่" เดินสู่สันติภาพ
28 ก.พ. 66
"มะเร็ง" ภัยชีวิต วิกฤตระบบสุขภาพ
"มะเร็ง" ภัยชีวิต วิกฤตระบบสุขภาพ
1 มี.ค. 66
เติมโอกาส แก้จนยั่งยืน?
เติมโอกาส แก้จนยั่งยืน?
2 มี.ค. 66
ชวนฝัน ประเทศไทยที่อยากเห็น
ชวนฝัน ประเทศไทยที่อยากเห็น
3 มี.ค. 66
การศึกษาไทย อยู่ตรงไหน? ในเลือกตั้ง 66
การศึกษาไทย อยู่ตรงไหน? ในเลือกตั้ง 66
7 มี.ค. 66
สิทธิสตรี ที่อยากเห็น?
สิทธิสตรี ที่อยากเห็น?
8 มี.ค. 66
โอกาสเลือกตั้ง ความหวัง "ต้านโกง"
โอกาสเลือกตั้ง ความหวัง "ต้านโกง"
9 มี.ค. 66
กำลังเล่น...
ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง
ภาพอนาคต (หลัง)เลือกตั้ง
10 มี.ค. 66
ความหวัง งบฯ ส่งเสริมป้องกันโรค ?
ความหวัง งบฯ ส่งเสริมป้องกันโรค ?
13 มี.ค. 66
คนรุ่นใหม่ เลือกอนาคต
คนรุ่นใหม่ เลือกอนาคต
14 มี.ค. 66
นโยบาย คลายทุกข์ "เกษตรกร" ?
นโยบาย คลายทุกข์ "เกษตรกร" ?
15 มี.ค. 66
"Post Election" ภาพฝันคนภาคใต้ อนาคตหลังเลือกตั้ง
"Post Election" ภาพฝันคนภาคใต้ อนาคตหลังเลือกตั้ง
17 มี.ค. 66
ส.ส.หน้าใหม่ เลือกตั้ง 66
ส.ส.หน้าใหม่ เลือกตั้ง 66
20 มี.ค. 66
วิกฤต ซีเซียม-137
วิกฤต ซีเซียม-137
21 มี.ค. 66
คู่มือก่อนตัดสินใจ เลือกตั้ง 66
คู่มือก่อนตัดสินใจ เลือกตั้ง 66
22 มี.ค. 66
มองการเมือง "เยอรมนี" ย้อนดู "ไทย" ?
มองการเมือง "เยอรมนี" ย้อนดู "ไทย" ?
23 มี.ค. 66
Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น
Post Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น
24 มี.ค. 66
ส.ว.กุมชะตา ประเทศ?
ส.ว.กุมชะตา ประเทศ?
27 มี.ค. 66
"สาธารณสุข" ภาพอนาคต ที่อยากเห็น
"สาธารณสุข" ภาพอนาคต ที่อยากเห็น
28 มี.ค. 66
"สูงวัย" ไม่โดดเดี่ยว
"สูงวัย" ไม่โดดเดี่ยว
29 มี.ค. 66
Hackathon ชวนคิด แก้โจทย์อนาคต
Hackathon ชวนคิด แก้โจทย์อนาคต
30 มี.ค. 66
Post Election ภาพอนาคต จ.อุบลราชธานี
Post Election ภาพอนาคต จ.อุบลราชธานี
31 มี.ค. 66
ก้าว(ไม่)พ้น "จนข้ามรุ่น"
ก้าว(ไม่)พ้น "จนข้ามรุ่น"
3 เม.ย. 66
ความจริง - อนาคต สิทธิแรงงานแพลตฟอร์ม
ความจริง - อนาคต สิทธิแรงงานแพลตฟอร์ม
4 เม.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย