ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

เศรษฐกิจ BCG กับวาระซ่อนเร้นที่ไม่ถูกพูดถึง ในการประชุม APEC

หน้ารายการ
15 พ.ย. 65

การประชุมเอเปคครั้งนี้ มีสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย ทั้งการหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการได้แสดงถึงความโดดเด่นในอาหาร ศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจที่มีประชากรรวมกันถึง 1 ใน 3 ของโลก แต่ต้องยอมรับว่า ในมุมภาคประชาชน ดูเหมือนจะยังมีหลายประเด็นที่เห็นต่าง ซึ่งเวลานี้ ก็มีอย่างน้อย 3 กลุ่ม ที่ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมในช่วงระหว่างการประชุมเอเปค 16-18 พ.ย. 65

ชมรายการตรงประเด็น ย้อนหลังทาง www.thaipbs.or.th/ActiveFocus

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

APECAPEC2022APEC2022Thailand

เศรษฐกิจ BCG กับวาระซ่อนเร้นที่ไม่ถูกพูดถึง ในการประชุม APEC

15 พ.ย. 65

การประชุมเอเปคครั้งนี้ มีสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย ทั้งการหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการได้แสดงถึงความโดดเด่นในอาหาร ศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจที่มีประชากรรวมกันถึง 1 ใน 3 ของโลก แต่ต้องยอมรับว่า ในมุมภาคประชาชน ดูเหมือนจะยังมีหลายประเด็นที่เห็นต่าง ซึ่งเวลานี้ ก็มีอย่างน้อย 3 กลุ่ม ที่ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมในช่วงระหว่างการประชุมเอเปค 16-18 พ.ย. 65

ชมรายการตรงประเด็น ย้อนหลังทาง www.thaipbs.or.th/ActiveFocus

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

APECAPEC2022APEC2022Thailand