ศิลป์สโมสร
ศิลป์สโมสร

เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต่อสังคมไทย?

หน้ารายการ
3 ธ.ค. 58

ในยุคหนึ่ง.. ประเทศไทยเคยมีความฝันเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนเป็นที่มาให้เกิดคำว่า Creative Academy แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจวบจนปัจจบุันกลับพบว่า มีแนวโน้มหลายความคิด หลายนโยบายที่ออกมาดูสวนทางกัน นับตั้งแต่การจะยุบองค์กรสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ยกเลิกระเบียบกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศิลป์สโมสรวันนี้ชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นทั้งนักออกแบบและสถาปนิก "คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค" ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ในสังคมไทย

ติดตามชมได้ในรายการศิลป์สโมสร (ในช่วงไทยบันเทิง) วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต่อสังคมไทย?

3 ธ.ค. 58

ในยุคหนึ่ง.. ประเทศไทยเคยมีความฝันเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนเป็นที่มาให้เกิดคำว่า Creative Academy แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจวบจนปัจจบุันกลับพบว่า มีแนวโน้มหลายความคิด หลายนโยบายที่ออกมาดูสวนทางกัน นับตั้งแต่การจะยุบองค์กรสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ยกเลิกระเบียบกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศิลป์สโมสรวันนี้ชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นทั้งนักออกแบบและสถาปนิก "คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค" ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ในสังคมไทย

ติดตามชมได้ในรายการศิลป์สโมสร (ในช่วงไทยบันเทิง) วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ศิลป์สโมสร

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด

ศิลป์สโมสร

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด