Backpack Journalist | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

Backpack Journalist

ภาคพลเมือง
377 ตอน พุธ l 13:30-14:00

รายการข่าวแนวใหม่ที่นำเสนอข่าวเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยนักข่าวรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งนักข่าวและนักเดินทาง คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา ด้วยการใช้ทักษะการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

Backpack Journalist
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

ผู้ดำเนินรายการ

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้

วิภาพร วัฒนวิทย์

วิภาพร วัฒนวิทย์

พลอยธิดา เกตุแก้ว

พลอยธิดา เกตุแก้ว

รายละเอียด

รายการข่าวโดยนักข่าวรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งนักข่าวและนักเดินทาง คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา ด้วยการใช้ทักษะการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.00 น.

รายละเอียด

รายละเอียด

รายการข่าวโดยนักข่าวรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งนักข่าวและนักเดินทาง คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา ด้วยการใช้ทักษะการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.00 น.

ตอน

EV ความเร็วสูง
เสือเศรษฐกิจตัวที่ 5
แลกชีวิตใหม่ในฟินแลนด์ - ออสเตรเลีย
เรียน (ฟรี) ทิพย์
ปรากฏการณ์เมืองหด
"ราง" ใหม่ ย้ายบ้านเก่า
เล่นแร่แปรภาษีที่ดิน
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย