ที่นี่บ้านเรา
ที่นี่บ้านเรา

เรียนรู้ชุมชนบ้านปางห้า

หน้ารายการ
28 พ.ย. 65

บ้านปางห้า เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่จุดเหนือสุดของประเทศไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก และทำงานฝีมือ ที่นี่บ้านเราสัปดาห์นี้ ทีม FILMFARM คุณวัฒนชัย ดุลยโกวิทย์ พาออกเดินทางไปติดตามการออกแบบพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ที่บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่นี่เป็นแหล่งรวมอาชีพ ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากปราชญ์ชุมชนที่หลากหลาย เช่น บ้านตีมีด บ้านเกษตรอินทรีย์ นั่งรถอีต๊อก กิจกรรมทำกระดาษสา ให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ทั้งนี้ยังทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้หมุนเวียน และเกิดพื้นที่กลางเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านการทำท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เรียนรู้ชุมชนบ้านปางห้า

28 พ.ย. 65

บ้านปางห้า เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่จุดเหนือสุดของประเทศไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก และทำงานฝีมือ ที่นี่บ้านเราสัปดาห์นี้ ทีม FILMFARM คุณวัฒนชัย ดุลยโกวิทย์ พาออกเดินทางไปติดตามการออกแบบพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ที่บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่นี่เป็นแหล่งรวมอาชีพ ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากปราชญ์ชุมชนที่หลากหลาย เช่น บ้านตีมีด บ้านเกษตรอินทรีย์ นั่งรถอีต๊อก กิจกรรมทำกระดาษสา ให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ทั้งนี้ยังทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้หมุนเวียน และเกิดพื้นที่กลางเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านการทำท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live