ที่นี่บ้านเรา
23 ม.ค. 66

ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกพื้นที่ได้รับผลกระทบหลังจากมีประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ คนในชุมชนที่นี่จึงพยายามหาทางออกในการร่วมใช้และร่วมดูแลทรัพยากรตามวิถีของชุมชน ที่นี่บ้านเราชวนไปติดตามเรื่องราวของความพยายามในการปรับตัว ปรับวิถีการผลิตของชุมชน และความร่วมมือในการปกป้องทรัพยากรผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำไร่หมุนเวียนในช่วงโควิด-19 ตามวิถีของปกาเกอะญอเพื่อยืนยันถึงแนวทางการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา ตอน คืนสู่เหย้า วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คืนสู่เหย้า

23 ม.ค. 66

ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกพื้นที่ได้รับผลกระทบหลังจากมีประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ คนในชุมชนที่นี่จึงพยายามหาทางออกในการร่วมใช้และร่วมดูแลทรัพยากรตามวิถีของชุมชน ที่นี่บ้านเราชวนไปติดตามเรื่องราวของความพยายามในการปรับตัว ปรับวิถีการผลิตของชุมชน และความร่วมมือในการปกป้องทรัพยากรผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำไร่หมุนเวียนในช่วงโควิด-19 ตามวิถีของปกาเกอะญอเพื่อยืนยันถึงแนวทางการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา ตอน คืนสู่เหย้า วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live