ที่นี่บ้านเรา - ช้างกับคน เยาวชนอาสา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ที่นี่บ้านเรา
ที่นี่บ้านเรา

ช้างกับคน เยาวชนอาสา

หน้ารายการ
4 ธ.ค. 66

ทีมร้อยไทย พาไปติดตามชีวิตของผู้คนที่ต้องเผชิญกับโขลงช้างป่าที่เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านหนองปรือกันยาง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและยังไม่มีข้อสรุปอันจะนำไปสู่ทางออกที่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ อาสาสมัครชุมชน "เยาวชนกลุ่มฟันน้ำนม" จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเมื่อพบเจอช้างป่าในพื้นที่ชุมชน ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา ตอน ช้างกับคน เยาวชนอาสา วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ที่นี่บ้านเรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด
"โนรา" ศาสตร์ศิลป์ แดนใต้
"โนรา" ศาสตร์ศิลป์ แดนใต้
29 พ.ค. 66
เมืองจักสานแห่งภาคตะวันออก
เมืองจักสานแห่งภาคตะวันออก
12 มิ.ย. 66
ซ่อมบ้านสร้างชุมชน
ซ่อมบ้านสร้างชุมชน
19 มิ.ย. 66
ปลาส้มบ้านคำกลาง
ปลาส้มบ้านคำกลาง
26 มิ.ย. 66
การเงินชุมชนอาวอย
การเงินชุมชนอาวอย
3 ก.ค. 66
ผ้าบาติกมัดย้อมนาทับ
ผ้าบาติกมัดย้อมนาทับ
10 ก.ค. 66
พรานปลา สายน้ำโขง กับความเปลี่ยนแปลง
พรานปลา สายน้ำโขง กับความเปลี่ยนแปลง
24 ก.ค. 66
ผ้าทอวัดโคกเปี้ยวที่เกาะยอ
ผ้าทอวัดโคกเปี้ยวที่เกาะยอ
7 ส.ค. 66
คนพิการ ร่วมสร้างสังคม
คนพิการ ร่วมสร้างสังคม
21 ส.ค. 66
พลังงานน้ำ บ้านคีรีวง
พลังงานน้ำ บ้านคีรีวง
28 ส.ค. 66
ร้านของชำคราฟต์ฟูด
ร้านของชำคราฟต์ฟูด
10 ก.ย. 66
"ปาเต๊ะ" กาลเวลาแห่งผืนผ้า
"ปาเต๊ะ" กาลเวลาแห่งผืนผ้า
18 ก.ย. 66
ลำปาง "ครั่ง" รัก
ลำปาง "ครั่ง" รัก
25 ก.ย. 66
ละอ่อนน่าน บันดาลเมือง
ละอ่อนน่าน บันดาลเมือง
2 ต.ค. 66
สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
9 ต.ค. 66
ชุมชนมอญบ้านม่วง
ชุมชนมอญบ้านม่วง
16 ต.ค. 66
สูงวัย นักบริบาลบ้านทุ่งบ่อแป้น
สูงวัย นักบริบาลบ้านทุ่งบ่อแป้น
23 ต.ค. 66
สายใยไทยวน
สายใยไทยวน
30 ต.ค. 66
ท่าไคร้ชุมชนริมโขง
ท่าไคร้ชุมชนริมโขง
6 พ.ย. 66
คนเลี้ยงไผ่ ไผ่เลี้ยงคน
คนเลี้ยงไผ่ ไผ่เลี้ยงคน
13 พ.ย. 66
ชุมชนลุ่มน้ำสงคราม
ชุมชนลุ่มน้ำสงคราม
20 พ.ย. 66
ปลาน้ำโขง
ปลาน้ำโขง
27 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
ช้างกับคน เยาวชนอาสา
ช้างกับคน เยาวชนอาสา
4 ธ.ค. 66
ช้างกับคน เยาวชนนักวิจัย
ช้างกับคน เยาวชนนักวิจัย
11 ธ.ค. 66
คนกับช้าง ชุมชนพวา
คนกับช้าง ชุมชนพวา
18 ธ.ค. 66

ที่นี่บ้านเรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด
"โนรา" ศาสตร์ศิลป์ แดนใต้
"โนรา" ศาสตร์ศิลป์ แดนใต้
29 พ.ค. 66
เมืองจักสานแห่งภาคตะวันออก
เมืองจักสานแห่งภาคตะวันออก
12 มิ.ย. 66
ซ่อมบ้านสร้างชุมชน
ซ่อมบ้านสร้างชุมชน
19 มิ.ย. 66
ปลาส้มบ้านคำกลาง
ปลาส้มบ้านคำกลาง
26 มิ.ย. 66
การเงินชุมชนอาวอย
การเงินชุมชนอาวอย
3 ก.ค. 66
ผ้าบาติกมัดย้อมนาทับ
ผ้าบาติกมัดย้อมนาทับ
10 ก.ค. 66
พรานปลา สายน้ำโขง กับความเปลี่ยนแปลง
พรานปลา สายน้ำโขง กับความเปลี่ยนแปลง
24 ก.ค. 66
ผ้าทอวัดโคกเปี้ยวที่เกาะยอ
ผ้าทอวัดโคกเปี้ยวที่เกาะยอ
7 ส.ค. 66
คนพิการ ร่วมสร้างสังคม
คนพิการ ร่วมสร้างสังคม
21 ส.ค. 66
พลังงานน้ำ บ้านคีรีวง
พลังงานน้ำ บ้านคีรีวง
28 ส.ค. 66
ร้านของชำคราฟต์ฟูด
ร้านของชำคราฟต์ฟูด
10 ก.ย. 66
"ปาเต๊ะ" กาลเวลาแห่งผืนผ้า
"ปาเต๊ะ" กาลเวลาแห่งผืนผ้า
18 ก.ย. 66
ลำปาง "ครั่ง" รัก
ลำปาง "ครั่ง" รัก
25 ก.ย. 66
ละอ่อนน่าน บันดาลเมือง
ละอ่อนน่าน บันดาลเมือง
2 ต.ค. 66
สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
9 ต.ค. 66
ชุมชนมอญบ้านม่วง
ชุมชนมอญบ้านม่วง
16 ต.ค. 66
สูงวัย นักบริบาลบ้านทุ่งบ่อแป้น
สูงวัย นักบริบาลบ้านทุ่งบ่อแป้น
23 ต.ค. 66
สายใยไทยวน
สายใยไทยวน
30 ต.ค. 66
ท่าไคร้ชุมชนริมโขง
ท่าไคร้ชุมชนริมโขง
6 พ.ย. 66
คนเลี้ยงไผ่ ไผ่เลี้ยงคน
คนเลี้ยงไผ่ ไผ่เลี้ยงคน
13 พ.ย. 66
ชุมชนลุ่มน้ำสงคราม
ชุมชนลุ่มน้ำสงคราม
20 พ.ย. 66
ปลาน้ำโขง
ปลาน้ำโขง
27 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
ช้างกับคน เยาวชนอาสา
ช้างกับคน เยาวชนอาสา
4 ธ.ค. 66
ช้างกับคน เยาวชนนักวิจัย
ช้างกับคน เยาวชนนักวิจัย
11 ธ.ค. 66
คนกับช้าง ชุมชนพวา
คนกับช้าง ชุมชนพวา
18 ธ.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย