Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

ชุมชนกะเหรี่ยงกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ

หน้ารายการ
23 ธ.ค. 64

เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยคณะรัฐมนตรี เป็นการยอมรับความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับสัญญาว่าจะส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างเป็นอัตลักษณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในเขตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยกับเขตพื้นที่ป่า

แต่ผ่านมาแล้ว 11 ปี มติคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นไม่เพียงแต่จะไม่สามารถฟื้นฟูส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แล้ว ในทางตรงกันข้าม กลับกำลังถูกกดทับจากกฎหมายและการประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพวกเขามากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จ.ลำปาง

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชุมชนกะเหรี่ยงกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ

23 ธ.ค. 64

เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยคณะรัฐมนตรี เป็นการยอมรับความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับสัญญาว่าจะส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างเป็นอัตลักษณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในเขตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยกับเขตพื้นที่ป่า

แต่ผ่านมาแล้ว 11 ปี มติคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นไม่เพียงแต่จะไม่สามารถฟื้นฟูส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แล้ว ในทางตรงกันข้าม กลับกำลังถูกกดทับจากกฎหมายและการประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพวกเขามากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จ.ลำปาง

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด