นักข่าวพลเมือง C-Site
นักข่าวพลเมือง C-Site

เมืองฉบับออกแบบได้

หน้ารายการ
20 ส.ค. 63

เพราะ "เมือง" ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว และโจทย์ท้าทายใหม่ช่วงโควิด-19 คือการพัฒนาเมืองควบคู่กับเศรษฐกิจ โดยยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้คน ชวนปักหมุด จุดประเด็น เห็นความเชื่อมโยง เรื่องการพัฒนาเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่, ขอนแก่น และสงขลา

  • กิจกรรม "Portrait of Songkhla" บันทึกเรื่องราวชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อให้คนเข้าใจเมือง
  • ฟื้น "บ้าน ร้าน ย่าน เมือง" จ.เชียงใหม่
  • เปิดเมือง ปลุกอนาคต "ขอนแก่น x ศรีจันทร์" พื้นที่สร้างสรรค์กลางเมือง
  • แนวคิด "สวนแบ่งปัน" สร้างสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าสงขลา
  • ร่วมพูดคุยเรื่องชีวิตและเมืองฉบับออกแบบได้กับ รศ. ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคุณเชาวลิต ไชยวานิช สถาปนิกผู้ออกแบบเมือง จ.สงขลา

ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เมืองฉบับออกแบบได้

20 ส.ค. 63

เพราะ "เมือง" ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว และโจทย์ท้าทายใหม่ช่วงโควิด-19 คือการพัฒนาเมืองควบคู่กับเศรษฐกิจ โดยยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้คน ชวนปักหมุด จุดประเด็น เห็นความเชื่อมโยง เรื่องการพัฒนาเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่, ขอนแก่น และสงขลา

  • กิจกรรม "Portrait of Songkhla" บันทึกเรื่องราวชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อให้คนเข้าใจเมือง
  • ฟื้น "บ้าน ร้าน ย่าน เมือง" จ.เชียงใหม่
  • เปิดเมือง ปลุกอนาคต "ขอนแก่น x ศรีจันทร์" พื้นที่สร้างสรรค์กลางเมือง
  • แนวคิด "สวนแบ่งปัน" สร้างสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าสงขลา
  • ร่วมพูดคุยเรื่องชีวิตและเมืองฉบับออกแบบได้กับ รศ. ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคุณเชาวลิต ไชยวานิช สถาปนิกผู้ออกแบบเมือง จ.สงขลา

ติดตามได้ในรายการนักข่าวพลเมือง C-Site วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

นักข่าวพลเมือง C-Site

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

นักข่าวพลเมือง C-Site

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด