หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

บทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
1 มี.ค. 59

บทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูป ที่ต้องบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับ ความอิสระของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดที่ว่านี้ ย่อมต้องมีนายกรัฐมตรี ร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ที่ต้องรอลุ้นคือบทบังคับเป็นการชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนไทย สนุกคิด สนุกเรียนรู้ ด้วยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นทุกชุมชนท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือของ 9 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน และยังเป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลด้วย

พลเมืองไทย ตอน นักวิจัย ปราบยุงลาย
เพื่อความปลอดภัยของคนไทย กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ลงมือศึกษาค้นคว้าการทำหมันยุงลาย โดยหวังตัดวงจรการกำเนิด และลดปริมาณลง

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ

1 มี.ค. 59

บทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูป ที่ต้องบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับ ความอิสระของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดที่ว่านี้ ย่อมต้องมีนายกรัฐมตรี ร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ที่ต้องรอลุ้นคือบทบังคับเป็นการชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนไทย สนุกคิด สนุกเรียนรู้ ด้วยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นทุกชุมชนท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือของ 9 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน และยังเป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลด้วย

พลเมืองไทย ตอน นักวิจัย ปราบยุงลาย
เพื่อความปลอดภัยของคนไทย กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ลงมือศึกษาค้นคว้าการทำหมันยุงลาย โดยหวังตัดวงจรการกำเนิด และลดปริมาณลง

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด