cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

ผู้ดำเนินรายการ

เสาวลักษณ์ วัฒนศิลป์

เสาวลักษณ์ วัฒนศิลป์

รายละเอียด

เป็นรายการที่นำเสนอ เรื่องราว ข่าวสาร มุมมองด้านการเมือง นโยบายภาครัฐ ที่ส่งผลถึง ประชาชน หรือ แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเอง รายการจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ...

● ช่วงแรก : พาไปพูดคุย สนทนา กับบุคคลที่น่าสนใจ มีมุมมอง วิถีแนวคิด สะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง สังคม สู่การพัฒนาประเทศ

● ช่วงที่ 2 : ท้องถิ่นควรรู้ นำเสนอ ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพัฒนาตนเอง รวมถึงบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าไปมีส่วนร่วม พัฒนา ส่งเสริม ชุมชน หรือท้องถิ่น

● ช่วงที่ 3 : พลเมืองไทย พาไปรู้จักบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนา ส่งเสริม หน้าที่พลเมือง ช่วยเหลือ สังคม หรือ ลุกขึ้นมาปกป้องตนเอง บุคคลอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม

รายละเอียด

รายละเอียด

เป็นรายการที่นำเสนอ เรื่องราว ข่าวสาร มุมมองด้านการเมือง นโยบายภาครัฐ ที่ส่งผลถึง ประชาชน หรือ แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเอง รายการจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ...

● ช่วงแรก : พาไปพูดคุย สนทนา กับบุคคลที่น่าสนใจ มีมุมมอง วิถีแนวคิด สะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง สังคม สู่การพัฒนาประเทศ

● ช่วงที่ 2 : ท้องถิ่นควรรู้ นำเสนอ ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพัฒนาตนเอง รวมถึงบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าไปมีส่วนร่วม พัฒนา ส่งเสริม ชุมชน หรือท้องถิ่น

● ช่วงที่ 3 : พลเมืองไทย พาไปรู้จักบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนา ส่งเสริม หน้าที่พลเมือง ช่วยเหลือ สังคม หรือ ลุกขึ้นมาปกป้องตนเอง บุคคลอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม

ตอน

สภาฯ...ความหวังของประชาชน?
รัฐบาลกับปัญหาปากท้องประชาชน
วิเคราะห์..ล้มรัฐบาลหรือล้างระบอบทักษิณ?
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย