หน้าที่พลเมือง - ที่มา ส.ว. ในร่างรัฐธรรมนูญ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

ที่มา ส.ว. ในร่างรัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
8 มี.ค. 59

ที่มา ส.ว. ในร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อไม่มีองค์กรหรือคณะบุคคลพิเศษในร่างรัฐธรรมนูญ แต่ ครม.ยังคงย้ำในความจำเป็นของกลไกที่จะรองรับเหตุวิกฤต และการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอที่ว่าด้วย ส.ว.สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน กำปงตักวา ชุมชนสันติ
กำ-ปง-ตัก-วา หนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์ การสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กำปงตักวา คือการสร้างความเข้มแข็งของภาคของประชาชน ซึ่งหมายถึง ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนา วิถีประชาชน วิถีท้องถิ่น

พลเมืองไทย ตอน ครอบครัวหนังสือ
"ครอบครัวหนังสือ" กิจกรรมดีๆที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ที่จะเรียนรู้ ชื่นชอบที่จะอ่านและขีดเขียน โดยส่วนสำคัญก็เริ่มต้นมาจากครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ที่มา ส.ว. ในร่างรัฐธรรมนูญ

8 มี.ค. 59

ที่มา ส.ว. ในร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อไม่มีองค์กรหรือคณะบุคคลพิเศษในร่างรัฐธรรมนูญ แต่ ครม.ยังคงย้ำในความจำเป็นของกลไกที่จะรองรับเหตุวิกฤต และการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอที่ว่าด้วย ส.ว.สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน กำปงตักวา ชุมชนสันติ
กำ-ปง-ตัก-วา หนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์ การสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กำปงตักวา คือการสร้างความเข้มแข็งของภาคของประชาชน ซึ่งหมายถึง ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนา วิถีประชาชน วิถีท้องถิ่น

พลเมืองไทย ตอน ครอบครัวหนังสือ
"ครอบครัวหนังสือ" กิจกรรมดีๆที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ที่จะเรียนรู้ ชื่นชอบที่จะอ่านและขีดเขียน โดยส่วนสำคัญก็เริ่มต้นมาจากครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด