หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

กลไกรองรับวิกฤตในร่างรัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
15 มี.ค. 59

กลไกรองรับวิกฤตในร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการยอมรับในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนที่ถูกทักท้วง-คัดค้าน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ปรับแก้เพิ่มเติม แต่สำหรับเหตุผลความจำเป็น ที่ครม.-คสช. ย้ำว่าช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ต้องมีกลไกรองรับเหตุวิกฤตนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน เกษตรทางเลือก ในภาวะแล้งน้ำ
ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ.สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาและดำเนินแนวทางทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์ กลายเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เป็นอย่างดี

พลเมืองไทย ตอน น้าโต๊ด กู้ภัยหัวใจคุณธรรม
เรื่องราวดีๆของ พลเมืองกู้ภัยหัวใจคุณธรรม นายบุญ นาหอม หรือ น้าโต๊ด ที่ใครหลายๆคนรู้จัก แม้จะมีความผิดปกติทางร่างกายตั้งแต่กำเนิด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำความดีช่วยเหลือสังคม ด้วยการทำหน้าที่จิตอาสากู้ภัย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

กลไกรองรับวิกฤตในร่างรัฐธรรมนูญ

15 มี.ค. 59

กลไกรองรับวิกฤตในร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการยอมรับในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนที่ถูกทักท้วง-คัดค้าน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ปรับแก้เพิ่มเติม แต่สำหรับเหตุผลความจำเป็น ที่ครม.-คสช. ย้ำว่าช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ต้องมีกลไกรองรับเหตุวิกฤตนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน เกษตรทางเลือก ในภาวะแล้งน้ำ
ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ.สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาและดำเนินแนวทางทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์ กลายเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เป็นอย่างดี

พลเมืองไทย ตอน น้าโต๊ด กู้ภัยหัวใจคุณธรรม
เรื่องราวดีๆของ พลเมืองกู้ภัยหัวใจคุณธรรม นายบุญ นาหอม หรือ น้าโต๊ด ที่ใครหลายๆคนรู้จัก แม้จะมีความผิดปกติทางร่างกายตั้งแต่กำเนิด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำความดีช่วยเหลือสังคม ด้วยการทำหน้าที่จิตอาสากู้ภัย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด