หน้าที่พลเมือง - ปรับแผนเชิงรุก ประชามติ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

ปรับแผนเชิงรุก ประชามติ

หน้ารายการ
31 พ.ค. 59

ปรับแผนเชิงรุก ประชามติ
1 เดือนแล้ว ที่ กกต.เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ นอกเขตจังหวัด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 7 พันคน แต่เมื่อ เทียบกับตัวเลขของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2554 กลับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1 ล้านคน จึงทำให้ กกต.ต้องเตรียมปรับแผนประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุก ให้มากขึ้น

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน
กฎหมาย เป็นกฎกติกาที่หล่อหลอมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีขอบเขต เช่นเดียวกับธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพ ที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวแนวปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่สุขภาวะของคนในพื้นที่

ช่วง พลเมืองไทย ตอน ข้าราชการต้นแบบ ปราบทุจริต 2
พิสูจน์ความเป็นข้าราชการต้นแบบ ของ ผอ.โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และผลแห่งการปฏิบัตินั้น ท้ายที่สุดแล้วทำให้นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ ในสาขาป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม ประจำปี 2558

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ปรับแผนเชิงรุก ประชามติ

31 พ.ค. 59

ปรับแผนเชิงรุก ประชามติ
1 เดือนแล้ว ที่ กกต.เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ นอกเขตจังหวัด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 7 พันคน แต่เมื่อ เทียบกับตัวเลขของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2554 กลับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1 ล้านคน จึงทำให้ กกต.ต้องเตรียมปรับแผนประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุก ให้มากขึ้น

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน
กฎหมาย เป็นกฎกติกาที่หล่อหลอมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีขอบเขต เช่นเดียวกับธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพ ที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวแนวปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่สุขภาวะของคนในพื้นที่

ช่วง พลเมืองไทย ตอน ข้าราชการต้นแบบ ปราบทุจริต 2
พิสูจน์ความเป็นข้าราชการต้นแบบ ของ ผอ.โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และผลแห่งการปฏิบัตินั้น ท้ายที่สุดแล้วทำให้นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ ในสาขาป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม ประจำปี 2558

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด