หน้าที่พลเมือง - ​ความร่วมมือ ไทย – มาเลเซีย | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

​ความร่วมมือ ไทย – มาเลเซีย

หน้ารายการ
13 ก.ย. 59

ความร่วมมือ ไทย – มาเลเซีย
เร่งรัด ขับเคลื่อน สานกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คู่ขนานกับความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่างไทย มาเลเซีย หลังเปิดประชุมร่วม ครม. ภายใต้เป้าหมายที่ตรงกันของผู้นำทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความร่วมมือ ต่อต้านการทุจริต
แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ต้องปรับบทบาทให้เท่าทันกับปัญหาตลอดเวลา การจับมือกันร่วมตรวจสอบความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐ เพื่อเพิ่มดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ผ่านกิจกรรม "ต้านโกง" ที่ป.ป.ช.จัดขึ้น

พลเมืองไทย ตอน อาสาแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันแก่น้อง
กิจกรรมดีๆ ของกลุ่มอาสาสมัคร สำหรับเด็กๆโรงเรียนวัดใหญ่ สามไถผาสุขประเสริฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ แบบ BBL ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆและเยาวชน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​ความร่วมมือ ไทย – มาเลเซีย

13 ก.ย. 59

ความร่วมมือ ไทย – มาเลเซีย
เร่งรัด ขับเคลื่อน สานกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คู่ขนานกับความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่างไทย มาเลเซีย หลังเปิดประชุมร่วม ครม. ภายใต้เป้าหมายที่ตรงกันของผู้นำทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความร่วมมือ ต่อต้านการทุจริต
แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ต้องปรับบทบาทให้เท่าทันกับปัญหาตลอดเวลา การจับมือกันร่วมตรวจสอบความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐ เพื่อเพิ่มดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ผ่านกิจกรรม "ต้านโกง" ที่ป.ป.ช.จัดขึ้น

พลเมืองไทย ตอน อาสาแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันแก่น้อง
กิจกรรมดีๆ ของกลุ่มอาสาสมัคร สำหรับเด็กๆโรงเรียนวัดใหญ่ สามไถผาสุขประเสริฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ แบบ BBL ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆและเยาวชน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด