หน้าที่พลเมือง - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาจังหวัดภาคใต้ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาจังหวัดภาคใต้

หน้ารายการ
20 ก.ย. 59

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาจังหวัดภาคใต้
คำยืนยันจากผู้นำประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยจีดีพี 3 จุด 2 และพร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการขยายตัวทุกมิติ รวมถึงผลการประเมินเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ที่ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ดูแลชุมชน รักษ์ท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความตั้งใจ ที่จะรักษาและดูแลชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และเนื่องในวันที่ 20 กันยายน เป็นวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติประจำปี ชาวมีนบุรีจึงร่วมจัดกิจกรรมคูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับประวัติแห่งสายน้ำแต่ยังเป็นกุศโลบายสร้างความรักความหวงแหนในถิ่นที่อาศัยให้เกิดขึ้น

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กิจกรรมอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมดีๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ของกลุ่มอาสาสมัครรอยยิ้มบ้านดิน ที่ร่วมกันจัดทำโครงการอาสาฉาบผนังดิน ถิ่นบัณฑิตอาสาสมัคร พิทักษ์โลก ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างห้องประชุมดินให้นักศึกษา ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาจังหวัดภาคใต้

20 ก.ย. 59

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาจังหวัดภาคใต้
คำยืนยันจากผู้นำประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยจีดีพี 3 จุด 2 และพร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการขยายตัวทุกมิติ รวมถึงผลการประเมินเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ที่ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ดูแลชุมชน รักษ์ท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความตั้งใจ ที่จะรักษาและดูแลชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และเนื่องในวันที่ 20 กันยายน เป็นวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติประจำปี ชาวมีนบุรีจึงร่วมจัดกิจกรรมคูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับประวัติแห่งสายน้ำแต่ยังเป็นกุศโลบายสร้างความรักความหวงแหนในถิ่นที่อาศัยให้เกิดขึ้น

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กิจกรรมอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมดีๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ของกลุ่มอาสาสมัครรอยยิ้มบ้านดิน ที่ร่วมกันจัดทำโครงการอาสาฉาบผนังดิน ถิ่นบัณฑิตอาสาสมัคร พิทักษ์โลก ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างห้องประชุมดินให้นักศึกษา ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด