หน้าที่พลเมือง
10 ต.ค. 59

บริวาร เป็นพิษ ?
การถูกตั้งคำถามถึงหลักธรรมาภิบาล เพราะบุคคลในแวดล้อมตกเป็นเป้าของความถูกต้องและความเหมาะสม เช่น การเดินทาง ไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-สหรัฐฯ ของพล.อ.ประวิตร และคณะด้วยค่าใช้จ่ายเกือบ 21 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจก่อสร้างที่รับงานกองทัพภาคที่ 3 ของหลานชาย และฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา แม้จะบอกว่าทั้ง 2 กรณี สามารถตรวจสอบได้แต่ก็ส่งผลถึงเครดิตทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยประกาศเดินหน้าปฏิรูปประเทศและสร้างการเมืองให้โปร่งใส

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชนกับการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
ถือเป็นต้นแบบการจัดการป่าโดยชุมชน ที่นี่ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

พลเมืองไทย ตอน พลเมืองรักษ์ป่าชายเลน
นอกจากจะมีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ ๆแล้ว สนช.ยังวางบทบาทในภาคปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" ที่ส่งเสริมให้พลเมืองได้มีส่วนร่วม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​บริวาร เป็นพิษ ?

10 ต.ค. 59

บริวาร เป็นพิษ ?
การถูกตั้งคำถามถึงหลักธรรมาภิบาล เพราะบุคคลในแวดล้อมตกเป็นเป้าของความถูกต้องและความเหมาะสม เช่น การเดินทาง ไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-สหรัฐฯ ของพล.อ.ประวิตร และคณะด้วยค่าใช้จ่ายเกือบ 21 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจก่อสร้างที่รับงานกองทัพภาคที่ 3 ของหลานชาย และฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา แม้จะบอกว่าทั้ง 2 กรณี สามารถตรวจสอบได้แต่ก็ส่งผลถึงเครดิตทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยประกาศเดินหน้าปฏิรูปประเทศและสร้างการเมืองให้โปร่งใส

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชนกับการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
ถือเป็นต้นแบบการจัดการป่าโดยชุมชน ที่นี่ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

พลเมืองไทย ตอน พลเมืองรักษ์ป่าชายเลน
นอกจากจะมีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ ๆแล้ว สนช.ยังวางบทบาทในภาคปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" ที่ส่งเสริมให้พลเมืองได้มีส่วนร่วม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด