เรื่องราวของกลุ่มคนที่ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเอง พวกเขาขับเคลื่อนด้วยวิธีคิด วิธีการจัดการ เพื่อให้อยู่ได้และอยู่ดีอย่างไร ? ที่คนอยากกลับบ้านควรได้เรียนรู้
พุธ l 17:30-18:00
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป / เพลย์ลิสต์

ตอนทั้งหมด