COME HOME บ้านที่กลับมา
COME HOME บ้านที่กลับมา

จงรัก จารุพันธุ์งาม : กลับมาอยู่ดีมีกิน

หน้ารายการ
2 พ.ย. 65

ความใฝ่ฝันของ “ปู - จงรัก จารุพันธุ์งาม” คือการได้อยู่ในบ้านที่แวดล้อมด้วยพืชนานาพรรณ ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเจริญงอกงาม ได้เก็บผักริมรั้วมาประกอบอาหาร นั่นเป็นเพียงจินตนาการแรกเริ่ม ก่อนเธอออกจากบ้านไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ระหว่างนั้น เธอได้ทำงานหนักมีรายได้ดีมาก แต่เริ่มตั้งคำถามว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริงกันแน่ ?

“ปู” ตัดสินใจกลับบ้าน และเริ่มลงทุนเปิดร้านรับซื้อของเก่า แต่ยังไม่ใช่ตัวตน เธอจึงกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ เริ่มต้นจากธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จัดทริปกิจกรรมทางการเกษตร ขยายเป็นธุรกิจฟาร์มสเตย์ เติบโตไปพร้อมกับผู้คนในชุมชน อยู่ดีมีกินไปด้วยกัน

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน จงรัก จารุพันธุ์งาม : กลับมาอยู่ดีมีกิน วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จงรัก จารุพันธุ์งาม : กลับมาอยู่ดีมีกิน

2 พ.ย. 65

ความใฝ่ฝันของ “ปู - จงรัก จารุพันธุ์งาม” คือการได้อยู่ในบ้านที่แวดล้อมด้วยพืชนานาพรรณ ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเจริญงอกงาม ได้เก็บผักริมรั้วมาประกอบอาหาร นั่นเป็นเพียงจินตนาการแรกเริ่ม ก่อนเธอออกจากบ้านไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ระหว่างนั้น เธอได้ทำงานหนักมีรายได้ดีมาก แต่เริ่มตั้งคำถามว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริงกันแน่ ?

“ปู” ตัดสินใจกลับบ้าน และเริ่มลงทุนเปิดร้านรับซื้อของเก่า แต่ยังไม่ใช่ตัวตน เธอจึงกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ เริ่มต้นจากธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จัดทริปกิจกรรมทางการเกษตร ขยายเป็นธุรกิจฟาร์มสเตย์ เติบโตไปพร้อมกับผู้คนในชุมชน อยู่ดีมีกินไปด้วยกัน

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน จงรัก จารุพันธุ์งาม : กลับมาอยู่ดีมีกิน วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด