คิดยกกำลัง 2
คิดยกกำลัง 2

เรียนรู้ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมรับโลกใหม่ "ยุค AI"

หน้ารายการ
4 ธ.ค. 60

คนในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะรุ่นลูก รุ่นหลาน ที่ต้องก้าวให้ทันกับความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ติดตามชมรายการคิดยกกำลังสอง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30 – 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เรียนรู้ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมรับโลกใหม่ "ยุค AI"

4 ธ.ค. 60

คนในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะรุ่นลูก รุ่นหลาน ที่ต้องก้าวให้ทันกับความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ติดตามชมรายการคิดยกกำลังสอง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30 – 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คิดยกกำลัง 2

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - ล่าสุด

คิดยกกำลัง 2

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - ล่าสุด