Cook Culture
Cook Culture

วิถีข้าวคือชีวิต

หน้ารายการ
20 พ.ย. 65

"ข้าว" ในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา ต่างจากสมัยโบราณที่มีเพียงวัวควายในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็นหลัก บทบาทสําคัญของข้าวในวิถีชีวิตมักปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต วิถีนี้รวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน พื้นที่ราบสูงที่หลายคนว่าอีสานแห้งแล้ง แต่ระบบนิเวศน์นี้เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์

Cook Culture นำเสนอ 2 เมนูที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว จานแรกโดยพี่หน๋อย "เมนูเมี่ยงอินโดจีน" เป็นการนําข้าวอีสานมาฟิวชันให้กับเข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุด ๆ อีกทั้งยังสอดไส้ด้วยข้าวในแบบต่าง ๆ ถึง 3 ชนิด และอีก 1 เมนูขนมหวาน ที่นำแป้งข้าวหอมมะลิ มาสร้างสรรค์เป็นเมนู "บราวนี่ข้าวหอมมะลิ" ครีเอตได้น่าสนใจโดยพี่ภูมิ

แม้การนําข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเมนูใหม่ ๆ แต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแก่นหลักที่รายการ Cook Culture อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความโดดเด่นของวัตถุดิบ และยกระดับสร้างสรรค์เมนูใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมอีสาน

ติดตามชมได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิถีข้าวคือชีวิต

20 พ.ย. 65

"ข้าว" ในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา ต่างจากสมัยโบราณที่มีเพียงวัวควายในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็นหลัก บทบาทสําคัญของข้าวในวิถีชีวิตมักปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต วิถีนี้รวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน พื้นที่ราบสูงที่หลายคนว่าอีสานแห้งแล้ง แต่ระบบนิเวศน์นี้เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์

Cook Culture นำเสนอ 2 เมนูที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว จานแรกโดยพี่หน๋อย "เมนูเมี่ยงอินโดจีน" เป็นการนําข้าวอีสานมาฟิวชันให้กับเข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุด ๆ อีกทั้งยังสอดไส้ด้วยข้าวในแบบต่าง ๆ ถึง 3 ชนิด และอีก 1 เมนูขนมหวาน ที่นำแป้งข้าวหอมมะลิ มาสร้างสรรค์เป็นเมนู "บราวนี่ข้าวหอมมะลิ" ครีเอตได้น่าสนใจโดยพี่ภูมิ

แม้การนําข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเมนูใหม่ ๆ แต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแก่นหลักที่รายการ Cook Culture อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความโดดเด่นของวัตถุดิบ และยกระดับสร้างสรรค์เมนูใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมอีสาน

ติดตามชมได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Cook Culture

ล่าสุด

Cook Culture

ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด