Cook Culture
Cook Culture

วิถีข้าวคือชีวิต

หน้ารายการ
20 พ.ย. 65

"ข้าว" ในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา ต่างจากสมัยโบราณที่มีเพียงวัวควายในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็นหลัก บทบาทสําคัญของข้าวในวิถีชีวิตมักปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต วิถีนี้รวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน พื้นที่ราบสูงที่หลายคนว่าอีสานแห้งแล้ง แต่ระบบนิเวศน์นี้เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์

Cook Culture นำเสนอ 2 เมนูที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว จานแรกโดยพี่หน๋อย "เมนูเมี่ยงอินโดจีน" เป็นการนําข้าวอีสานมาฟิวชันให้กับเข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุด ๆ อีกทั้งยังสอดไส้ด้วยข้าวในแบบต่าง ๆ ถึง 3 ชนิด และอีก 1 เมนูขนมหวาน ที่นำแป้งข้าวหอมมะลิ มาสร้างสรรค์เป็นเมนู "บราวนี่ข้าวหอมมะลิ" ครีเอตได้น่าสนใจโดยพี่ภูมิ

แม้การนําข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเมนูใหม่ ๆ แต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแก่นหลักที่รายการ Cook Culture อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความโดดเด่นของวัตถุดิบ และยกระดับสร้างสรรค์เมนูใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมอีสาน

ติดตามชมได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิถีข้าวคือชีวิต

20 พ.ย. 65

"ข้าว" ในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา ต่างจากสมัยโบราณที่มีเพียงวัวควายในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็นหลัก บทบาทสําคัญของข้าวในวิถีชีวิตมักปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต วิถีนี้รวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน พื้นที่ราบสูงที่หลายคนว่าอีสานแห้งแล้ง แต่ระบบนิเวศน์นี้เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์

Cook Culture นำเสนอ 2 เมนูที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว จานแรกโดยพี่หน๋อย "เมนูเมี่ยงอินโดจีน" เป็นการนําข้าวอีสานมาฟิวชันให้กับเข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุด ๆ อีกทั้งยังสอดไส้ด้วยข้าวในแบบต่าง ๆ ถึง 3 ชนิด และอีก 1 เมนูขนมหวาน ที่นำแป้งข้าวหอมมะลิ มาสร้างสรรค์เป็นเมนู "บราวนี่ข้าวหอมมะลิ" ครีเอตได้น่าสนใจโดยพี่ภูมิ

แม้การนําข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเมนูใหม่ ๆ แต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแก่นหลักที่รายการ Cook Culture อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความโดดเด่นของวัตถุดิบ และยกระดับสร้างสรรค์เมนูใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมอีสาน

ติดตามชมได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Cook Culture

1 - 30
31 - ล่าสุด
Gastronomy
Gastronomy
3 ก.ค. 65
ไข่ไก่อารมณ์ดี
ไข่ไก่อารมณ์ดี
10 ก.ค. 65
ปลาพื้นบ้าน ล้านนา
ปลาพื้นบ้าน ล้านนา
17 ก.ค. 65
ฮังเล
ฮังเล
24 ก.ค. 65
ลาบ
ลาบ
31 ก.ค. 65
ไก่ประดู่หางดำ
ไก่ประดู่หางดำ
7 ส.ค. 65
ข้าวซอย 2 สไตล์
ข้าวซอย 2 สไตล์
14 ส.ค. 65
นมโคคุณภาพดี
นมโคคุณภาพดี
21 ส.ค. 65
ข้าวก่ำ
ข้าวก่ำ
28 ส.ค. 65
น้ำผึ้งดอกลำไย
น้ำผึ้งดอกลำไย
4 ก.ย. 65
ผักเชียงดา ที่ไม่ธรรมดา
ผักเชียงดา ที่ไม่ธรรมดา
11 ก.ย. 65
เทคนิค Molecular Gastronomy
เทคนิค Molecular Gastronomy
18 ก.ย. 65
2 เมนูจากไส้อั่ว
2 เมนูจากไส้อั่ว
25 ก.ย. 65
Fusion Food
Fusion Food
23 ต.ค. 65
Farm to table
Farm to table
30 ต.ค. 65
พาข้าว
พาข้าว
6 พ.ย. 65
ชิ้นเนื้อเคียงสำรับ
ชิ้นเนื้อเคียงสำรับ
13 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
วิถีข้าวคือชีวิต
วิถีข้าวคือชีวิต
20 พ.ย. 65
กันดารคือสินทรัพย์
กันดารคือสินทรัพย์
27 พ.ย. 65
อีสาน Gastronomy
อีสาน Gastronomy
4 ธ.ค. 65
พืชผักไฮ่นาหาอยู่หากิน
พืชผักไฮ่นาหาอยู่หากิน
11 ธ.ค. 65
กาแฟอีสาน
กาแฟอีสาน
18 ธ.ค. 65
โหน่งนัวรสปลาร้า
โหน่งนัวรสปลาร้า
25 ธ.ค. 65
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
15 ม.ค. 66
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
15 ม.ค. 66
ทรัพย์แผ่นดิน สับปะรดภูเก็ต
ทรัพย์แผ่นดิน สับปะรดภูเก็ต
22 ม.ค. 66
กุ้งมังกร 7 สี สินทะเลแห่งภูเก็ต
กุ้งมังกร 7 สี สินทะเลแห่งภูเก็ต
29 ม.ค. 66
หวานน้ำตาลโตนด เมืองเพชร
หวานน้ำตาลโตนด เมืองเพชร
18 ก.ค. 66
อร่อยไม่ธรรมดา เมนูพื้นบ้านจากตาล
อร่อยไม่ธรรมดา เมนูพื้นบ้านจากตาล
25 ก.ค. 66
รสเปรี้ยวมะนาวแป้นเมืองเพชร
รสเปรี้ยวมะนาวแป้นเมืองเพชร
1 ส.ค. 66

Cook Culture

1 - 30
31 - ล่าสุด
Gastronomy
Gastronomy
3 ก.ค. 65
ไข่ไก่อารมณ์ดี
ไข่ไก่อารมณ์ดี
10 ก.ค. 65
ปลาพื้นบ้าน ล้านนา
ปลาพื้นบ้าน ล้านนา
17 ก.ค. 65
ฮังเล
ฮังเล
24 ก.ค. 65
ลาบ
ลาบ
31 ก.ค. 65
ไก่ประดู่หางดำ
ไก่ประดู่หางดำ
7 ส.ค. 65
ข้าวซอย 2 สไตล์
ข้าวซอย 2 สไตล์
14 ส.ค. 65
นมโคคุณภาพดี
นมโคคุณภาพดี
21 ส.ค. 65
ข้าวก่ำ
ข้าวก่ำ
28 ส.ค. 65
น้ำผึ้งดอกลำไย
น้ำผึ้งดอกลำไย
4 ก.ย. 65
ผักเชียงดา ที่ไม่ธรรมดา
ผักเชียงดา ที่ไม่ธรรมดา
11 ก.ย. 65
เทคนิค Molecular Gastronomy
เทคนิค Molecular Gastronomy
18 ก.ย. 65
2 เมนูจากไส้อั่ว
2 เมนูจากไส้อั่ว
25 ก.ย. 65
Fusion Food
Fusion Food
23 ต.ค. 65
Farm to table
Farm to table
30 ต.ค. 65
พาข้าว
พาข้าว
6 พ.ย. 65
ชิ้นเนื้อเคียงสำรับ
ชิ้นเนื้อเคียงสำรับ
13 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
วิถีข้าวคือชีวิต
วิถีข้าวคือชีวิต
20 พ.ย. 65
กันดารคือสินทรัพย์
กันดารคือสินทรัพย์
27 พ.ย. 65
อีสาน Gastronomy
อีสาน Gastronomy
4 ธ.ค. 65
พืชผักไฮ่นาหาอยู่หากิน
พืชผักไฮ่นาหาอยู่หากิน
11 ธ.ค. 65
กาแฟอีสาน
กาแฟอีสาน
18 ธ.ค. 65
โหน่งนัวรสปลาร้า
โหน่งนัวรสปลาร้า
25 ธ.ค. 65
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
15 ม.ค. 66
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
มั่งคั่งวัฒนธรรมภูเก็ต
15 ม.ค. 66
ทรัพย์แผ่นดิน สับปะรดภูเก็ต
ทรัพย์แผ่นดิน สับปะรดภูเก็ต
22 ม.ค. 66
กุ้งมังกร 7 สี สินทะเลแห่งภูเก็ต
กุ้งมังกร 7 สี สินทะเลแห่งภูเก็ต
29 ม.ค. 66
หวานน้ำตาลโตนด เมืองเพชร
หวานน้ำตาลโตนด เมืองเพชร
18 ก.ค. 66
อร่อยไม่ธรรมดา เมนูพื้นบ้านจากตาล
อร่อยไม่ธรรมดา เมนูพื้นบ้านจากตาล
25 ก.ค. 66
รสเปรี้ยวมะนาวแป้นเมืองเพชร
รสเปรี้ยวมะนาวแป้นเมืองเพชร
1 ส.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย