สารคดีวาไรตี้อาหาร นำเสนอเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ “สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้วยวัฒนธรรมผสมผสาน”
อาทิตย์ | 08:00-08:30
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

Cook Culture

สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว
27 ตอน อาทิตย์ | 08:00-08:30

สารคดีวาไรตี้อาหาร นำเสนอเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ “สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้วยวัฒนธรรมผสมผสาน”

กุ้งมังกร 7 สี สินทะเลแห่งภูเก็ต

รายละเอียด

สารคดีวาไรตี้อาหาร นำเสนอเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ “สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้วยวัฒนธรรมผสมผสาน”

สารคดีวาไรตี้ อาหารฟิวชันซึ่งเป็นอาหารที่ผสมผสานองค์ประกอบของวัฒนธรรมประเพณีการทำอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีต้นกำเนิดมาจากประเทศ ภูมิภาค วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและกลายเป็นแง่มุมของอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความแตกต่างเมื่อมาผสมผสานกัน ทำให้เกิดเมนูใหม่ ๆ จากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิดพัฒนาได้ไม่รู้จบ

Cook Culture กับเนื้อหาของอาหารจาก 3 ภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ สื่อให้เห็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เป็นวงจรของอาหารที่สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 08.30 น.

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

สารคดีวาไรตี้อาหาร นำเสนอเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ “สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้วยวัฒนธรรมผสมผสาน”

สารคดีวาไรตี้ อาหารฟิวชันซึ่งเป็นอาหารที่ผสมผสานองค์ประกอบของวัฒนธรรมประเพณีการทำอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีต้นกำเนิดมาจากประเทศ ภูมิภาค วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและกลายเป็นแง่มุมของอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความแตกต่างเมื่อมาผสมผสานกัน ทำให้เกิดเมนูใหม่ ๆ จากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิดพัฒนาได้ไม่รู้จบ

Cook Culture กับเนื้อหาของอาหารจาก 3 ภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ สื่อให้เห็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เป็นวงจรของอาหารที่สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 08.30 น.

ติดต่อรายการ

ตอน

ดูทั้งหมด