เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

BCG Model ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

หน้ารายการ
24 ต.ค. 65

การประชุมเอเปค 2022 ประเทศไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ "BCG" หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โมเดลที่ว่านี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้าง และประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โมเดลดังกล่าวจะเข้ามาช่วยได้อย่างไร ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน BCG Model ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

BCG Model ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

24 ต.ค. 65

การประชุมเอเปค 2022 ประเทศไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ "BCG" หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โมเดลที่ว่านี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้าง และประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โมเดลดังกล่าวจะเข้ามาช่วยได้อย่างไร ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน BCG Model ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด