เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

เทคนิคประหยัดภาษีแบบถูกวิธี

หน้ารายการ
22 พ.ย. 65

เป็นที่ทราบกันว่าผู้ที่มีเงินรายได้จากการประกอบอาชีพ เมื่อถึงช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนขาดการวางแผนภาษีที่ดี ทำให้ไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง หรือที่เราเรียกว่า “ค่าลดหย่อน” แล้วค่าลดหย่อนที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้นั้นมีอะไรบ้าง เงินออมและการลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่ ?

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน เทคนิคประหยัดภาษีแบบถูกวิธี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เทคนิคประหยัดภาษีแบบถูกวิธี

22 พ.ย. 65

เป็นที่ทราบกันว่าผู้ที่มีเงินรายได้จากการประกอบอาชีพ เมื่อถึงช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนขาดการวางแผนภาษีที่ดี ทำให้ไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง หรือที่เราเรียกว่า “ค่าลดหย่อน” แล้วค่าลดหย่อนที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้นั้นมีอะไรบ้าง เงินออมและการลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่ ?

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน เทคนิคประหยัดภาษีแบบถูกวิธี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด